Flest interesserte kornbønder var det på Mære med ca. 50 deltakere. Temaene på årets kornmøter var

Resultatet av  årets verdiprøving av kornsorter. Norsk Landbruksrådgiving viste en oversikt over resultatene i 2014, som var en relativt spesiell sommer med høg varmesum og stort sett tilstrekkelig nedbør. Oppsummeringmessig var resultatene slik:

 • Sene sorter av havre gjør det godt i 2014
 • Ringsaker gjorde det bra i 2014 tross tidlig sort
 • Sene sorter av bygg, som f.eks Marigold gjorde det godt i 2014 i Midt-Norge
 • Det er lønnsomt å soppsprøyte byggsortene, spesielt i Trøndelag
 • Brage gjør det godt i sammendraget over 3 år i Midt-Norge
 • I Meldal gir en soppsprøyting på Tiril + 118 kg i avlingsøkningi sammendraget over tre år
 • Fjørfegjødsel bør kombineres med mineralgjødsel for å sikre nok tilførsel av N tidlig i sesongen.
 • Bladprøverer et nyttig verktøy som kan bli mer brukt

Plansjene om verdiprøving av korn finner du her.

- Norgesmesterskap og trøndersk mesterskap i havredyrking v/ Karstein Brønbo fra Norske Felleskjøp. I 2014 deltok 27 havredyrkerlag med til sammen 133 deltakere. Deltakelsen fra Trøndelag var 8 lag som fikk havren dyrket på Værnes. Valg av sted påvirket avlingsmengden og førte til lavere avlinger på grunn av tørkeskade. Norgsmester ble Strand Unikorn i Akershus med et dekningsbidra på 807 kr, mens Trøndersk Mester ble Steinkjer Kornsilo med et dekningsbidrag på 490 kr.

Kornøkonomi v/ Jon Olav Forbord, Norsk Landbruksrådgiving. Han gikk igjennom de naturgitte forutsetninger for korndyrking i Trøndelag og hvilke forhold som kan bidra til et godt økonomisk resultat. Hovedkonklusjoner:

 • Naturgitte vilkår for kornproduksjon er ikkje heilt optimale i Trøndelag.
 • Avlingsnivået ligg difor vesentleg under mange andre land og noe under Austlandet
 • Men vi har vist at vi kan produsere korn med særs god kvalitet!
  • Toppavling i haustkveite er over 900 kg/daa (Trøndelag)
  • Matkveite frå 0 til 80 % på 30 år! (Norge)
  • Gj.snitt VIPS-felt Bioforsk Kvithamar: 711 kg/daa i 2014

Plansjene om kornøkonomi finner du her