Pyramiden er i dag et nedlagt og delvis fraflyttet russisk gruvesamfunn, der 10 til 15 personer bor i dag og driver turistvirksomhet samt diverse vedlikehold. I glanstiden for gruvedrift bodde ca. 2000 mennesker her og det var sykehus, svømmehall, kulturhus med idrettshall, butikk, verksteder i tillegg til selve kullgruvedriften.

Og altså et svært fjøs som skulle forsyne mange mennesker med mat i den perioden byen var isolert fra omverden. Det ble produsert fersk melk, kjøtt og egg ved hjelp av importerte fôrvarer. Råvarene ble foredlet lokalt og i følge vår guide var det rikelige mengder til befolkningen.

 

Det ble også gjort forsøk på produksjon av eget gras i dette arktiske området. Det ble importert matjord fra Ukraina og det ble prøvd ulike grassorter med tanke på beite og/eller høsting på andre måter. Effektene av dette kunne tydelig beskues i dag og det var en ganske kraftig grasvekst på området sammenlignet med de relativt tørre og karrige omkringliggende områdene. En kan vel stille spørsmål om økonomien i disse tiltakene, men under den kalde krigen var kanskje dette underordnet. Som ett av de tørreste og kaldeste områdene på jorden var kanskje ikke potensialet på Svalbard det helt store uansett tiltak.

I dag drives det kun aktivt landbruk i Barentsburg, der det er et lite grisefjøs. Forøvrig har Sysselmannen på Svalbard lagt ned forbud mot all import av nye planter til Svalbard, samt forsøk på gjødsling og/eller foredling av lokale plantearter. Imidlertid, på nedsiden av det gamle fjøset i Longyerabyen er det fremdeles kraftig grønn grasvekst om sommeren. Fjøset er fredet.

Pyramiden fremstår i dag som en vakker by med flott utsikt til Nordskjøldbreen fra trappa på kulturhuset og ned "hovedgaten".