Har du fått et verv i lokallagsstyret? Bli med på dagskurs om bondelaget og praktisk drift av bondelaget på fylkeskontoret i Trondheim. Føler du deg attpåtil litt "rusten" og utilpass på dataverdenen i bondelaget bør du absolutt ta turen, sier Kari Åker som er leder i opplæringsutvalget til Sør-Trøndelag Bondelag. Det er så viktig å få påfyll om hva vi driver med og hvordan bondelaget drives akkurat nå. Kunnskap gir motivasjon, og motiverte tillitsvalgte trenger bondelaget, sier Kari.

Invitasjonen til opplæringsdagen med program kan du laste ned her.

Program for opplæring lokalt tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Bondelag, 4. desember 2014:

Kl 10.00 – 12.00:

Må-Bør-Kan i forbindelse med lokallagets arbeid.

Bondelagets årshjul

Bruk av Mitt Lokallag

Gode ververutiner i lokallaget

Litt om arbeidet med Strategisk Plan for Sør-Trøndelag Bondelag 2015 – 2020

Kl 12.00 – 13.00:

Julelunsj

Kl 13.00 – 15.00:

Grunnleggende landbrukspolitikk

Muligheter for å påvirke politiske avgjørelser

Arbeidet med og gangen i jordbruksforhandlingene

Hva motiverer lokallagsstyrene til innsats for bondelaget?

 
Påmelding innen 25. november pga servering og "dimensjonering" av kurslokale til sor.trondelag@bondelaget.no

Ingen deltageravgift for våre lokalt tillitsvalgte. Samkjør, så sparer dere dere reiseutgifter.