Trøndersk Kornutvalg arrangerer sine tradisjonelle kornmøter i Trøndelag i perioden 2 - 4 desember. Det er 10. år på rad at disse kornmøtene arrangeres. I år vil de være på Mære Landbruksskole, Skogn Folkehøgskole og Skjetlein Grønt Kompetansesenter.

Programmet for kornmøtene er her:

 

Tirsdag 2 desember på Mære VGS:

Møteleder Johan Kristian Daling

Kl  18.30 Velkommen etc ved møteleder

Kl 18.40 Verdiprøving korn 2014 v/ Landbruksrådgivinga

Kl 19.30 Mat

Kl 20.00 Norsk Havremesterskap v/ Karstein Brøndbo

Kl 20.30 Kornpolitikk og kornøkonomi v/ Oie Nikolai Skulberg, Felleskjøpet

Kl 21.30 Avslutning

Onsdag 3 desember på Skogn Folkehøgskole

Møteleder Jon Olav Forbord

Kl 18.30 Velkommen ved møteleder

Kl 18.40 Verdiprøving i korn 2014 v/ Landbruksrådgivinga

Kl 19.30 Mat

Kl 20.00 Norsk Havremesterskap v/ Karstein Brøndbo

Kl 20.30 Hvor er det penger å hente i kornproduksjon? v/ Jon Olav Forbord

KL 21.30 Avslutning

Torsdag 4. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter

Møteleder Robert F Melum

Kl 18.30 Kveldsmat

Kl 19.10 Velkommen ved møteleder

Kl 19.20 Verdiprøving i korn 2014 v/ Landbruksrådgivinga

Kl 20.00 Norsk Havremesterskap v/ Karstein Brøndbo

Kl 20.30 Hvor er det penger å hente i kornproduksjon? v/ Jon Olav Forbord

Kl 21.30 Avslutning