Trøndersk landbruk sto samla for ei verdiskaping på 17,4 mrd kroner i 2021. Det utgjør nesten 10 prosent av økonomien i Trøndelag. Men verdiskapinga har gått ned med 1,5 prosent på 6 år. Vi er bekymret for økonomien i næringa og spesielt melkeproduksjonen i fylket.

– Bøndenes inntekt henger fortsatt etter andre grupper, og bønder trenger framtidstro til blant annet å investere i løsdriftsfjøs og gode dyrevelferdstiltak, og melkeproduksjonen trenger å styrkes, sier Kimo. – I Trøndelag er det nødvendig med en større satsing på grovfôr og melk – melka er bærebjelken i landbruket vårt, påpeker Kimo.

Totalberedskapskommisjonen har gitt en tydelig oppfordring til regjeringen. Skal vi ha en god beredskapsevne, må det satses mer på norsk matproduksjon. De siste årene har vist oss hvor sårbart det kan være. Vi må ha landbruk i hele landet, og matproduksjon fra jord må foregå der ressursgrunnlaget ligger. Landbruket er som Forsvaret til stede i hele landet. Landbruk over hele landet er viktig for sikker matforsyning. Det betyr at vi må ha et aktivt landbruk i hele Trøndelag. Det er viktig for bosetting, matproduksjon, beredskap og levende lokalsamfunn. Norge skal øke sjølforsyninga med minst 50%. Det har vært og er tøffe tider for bonden, spesielt økonomisk med økende kostnader som det har vært vanskelig å finne nok inndekking for.

Arbeidet må gi inntekt til å leve av og å kunne investere for framtida. Planteproduksjon og husdyrproduksjon er biologi med høy risiko og matproduksjon kan ikke kan skrus av og på, sier Kimo

Å være bonde innebærer et stort ansvar for dyr og avlinger. Vi må ha et sikkerhetsnett med gode velferdsordninger både ved sykdom og fødsel for å sikre rekruttering til næringa, understreker Kimo. - Staten vil ikke fjerne samordningsregelen som gjør at bønder som arbeider utenfor gårdsbruket får avkorting i avløsertilskuddet når bonden som arbeidstaker mottar sykepenger. Det betyr at bonden ikke får full nytte av de økte satsene staten legger opp til.

 

Kontaktpersoner Trøndelag Bondelag:

Petter Harald Kimo, fylkesleder, tlf 413 25 545

Hanne Staverløkk, nestleder, tlf 926 20 268

Kari Frøseth, organisasjonssjef, tlf 481 26 713

Pål-Krister V Langlid, seniorrådgiver, tlf 907 79 184