Fylkesleder Lars Morten Rosmo var på årsmøtet i Tiller og Leinstrand Bondelag onsdag kveld (22. oktober).  Det var bra oppmøte på årsmøtet som ble holdt i Leinstrand samfunnshus.  I årsmøtet var det gode diskusjoner på tema som grunneierrettigheter, utvikling av skogbruket, utvikling av nye næringer, jordvern, ny E6 på klett og ny godsterminal.  Alt dette var tema som ble tatt opp av årsmøtedeltakerne.

Lars Morten Rosmo orienterte om Kompetanseløft trøndersk landbruk, med vekt på hvorfor vi trenger økt kunnskap og på konkretet tiltak som erfaringslæringsgrupper, mentorordning, fagkvelder og kollegalæring.

Han orienterte og om Bondelaget sin vervekampanje Tørre å spørre - høstkampanje Unge Bønder.  Verving er en av hovedaktivitetene på den vedtatte arbeidsplanen for Leinstrand og Tiller Landbrukslag.  I tillegg planlegger de medlemsmøter og aktivitet i forbindelse med planlegging av ny E6 på Klett.