Selv om han var utdannet maskinoperatør og kunne fått en godt betalt jobb i oljebransjen, ønsket Andreas å blir bonde. Han kjøpte gården i Osen på det åpne marked og driver med melk- og kjøttproduksjon. Han forpaktet gård i 7 år før han i 2011 kjøpte et melkebruk i Osen.

Der driver han med melk med aktiv kvote på 158 tonn og nesten alle okser fores frem til slakt. Har også ca. 17 kalvinger på Charolais med full framforing. Ytelse melk ca. 8700 liter. Sammenhengende elitemelk siden dag 1.

- Min hovedinteresse er enkeltkua og forbedring av dens genetiske potensiale for økt produksjon - sa Andreas - og bedre bruksegenskaper. Bruker stort sett bare Genomiske ungokser av Holstein i melkebesetningen og inseminerer selv. Er også interessert i grasdyrking og artsvalg og er medlem i forsøksringen.

- Videre målsettning er å bygge på fjøset til løsdrift med robot og maskinell utforing av grovfor, da jeg har alt for mye manuelt arbeid i forhold til det helsa kan tåle på sikt og i praksis ingen sammenhengende fritid - fortsatte Andreas - Min drøm er å kunne stifte en fin familie, som kan blomstre på et veldrevet gårdsbruk i pakt med naturen og årstidene-

- Osen tillhører det man med god sikkerhet kan kalle grisgrendte strøk, med strømbrudd, varierende mobilforhold og skal man ha noe til drifta må man belage seg på noen timer i bil - sa Andreas- Det jeg ser på som en av de største truslene for min del er at samvirket faller bort og min største skrekk er å måtte forhandle frem en kontrakt på melkepris alene mot en gjeng dresskledde blåruss med et sleipt dollarglis -

- Jeg elsker å drive med ku og jeg har dette mottoet - avsluttet Andreas 

"Dette er og skal være min arbeidsplass. Det er her jeg skal skape verdier for meg selv, mitt lokalsamfunn og for Norge"