Foto: Vold, Matmerk.

3.-4. desember arrangerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Skjetlein grønt kompetansesenter erfaringskonferanse om Inn på Tunet med tema Grønn omsorg inn i skole og arbeidsliv.

Målgruppa for konferasen både kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester, sier Arve Lian, daglig leder ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter.Her blir det anledning til både faglig påfyll og viktig nettverksbygging.Denne konferansen trekker blant annet frem de gode eksemplene fra eksisterende Inn på tunet-tilbud.Det blir foredrag om hva tilbudet kan ha å si for både barn og unge som står i fare for å droppeut av skolen, og for de mange som allerede er havnet i en vanskelig situasjon og strever med å finne sin plass i samfunnet.

Invitasjon til Inn på Tunet-konferanse

Program for Inn på Tunet-konferanse

Påmelding og pris

Påmeldingsfrist: 27.november 2014.

Du registrerer din påmelding på www.skjetleinkompetanse.no

Det koster kr 800,- å delta per dag, inkludert lunsj.

Konferansen holdes på Skjetlein grønt kompetansesenter

Foto: Eirik Brenna, SGK.