- Avtalepartene ble som vel kjent, ikke enige om ny jordbruksavtale ved jordbruksoppgjøret 2014 - sier Vikan - og på forhandlingsmøtet 13. mai 2014 ble partene enige om å utarbeide en teknisk jordbruksavtale på grunnlag av behandlingen av oppgjøret i Stortinget -

- Den tekniske jordbruksavtalen gir detaljinformasjon om grunnlag som for tilskudd, satser og frist for å søke - sier Vikan -  Videre står alle forskrifter knyttet til målpriser på melk, svinekjøtt, korn og i grøntsektoren. Så dersom det er noen som spekulerer på tilskuddssatser, målpriser eller annet, finnes det meste her! -

Dokumentet kan du lese her