Antibiotikaresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) er tidligere påvist i 24 andre svinebesetninger her til lands. Dette er et svært lavt nivå og Norge er det første landet i verden som forsøker å nedkjempe smitte av LA-MRSA. Denne type bakterier er relativt vanlig hos gris i mange land, og de kan smitte mellom dyr og mennesker ved kontakt.  Alle norske svinebesetninger med ti eller flere purker er derfor blitt testet for dette i år, og bare en besetning var  smittet av LA-MRSA.

 

- Dette er svært gledelig for svinebøndene - sier fylkesleder Rosmo - disse funnene stadfester at våre svinebesetninger har svært lave nivåer av LA- MRSA. Dette er et resultat av god dyrehelse og lite bruk av antibiotika i norsk matproduksjon. I arbeidet med LA-MRSA har vi fått kunnskap om at folk kan være en smittekilde for gris her til lands. Resultatene er derfor en påminnelse om hvor viktig det er med godt smittevern på hvert enkelt gardsbruk.-

LA-MRSA hos gris ble påvist første gang i Norge i 2011. Denne smitten er blitt fulgt opp og smitta besetninger er blitt slaktet ned. Mattilsynet vil nå etablere årlig overvåking for antibiotikaresistente gule stafylokokkar hos gris. Det er en ordning som ønskes velkommen av Bondelaget.

- Antibiotikaresisten er et samfunnsproblem. Det er viktig at samfunnet møter utfordringa med en helhetlig strategi, og at overvåkingen blir videreført på et nivå som sikrer god kontroll også i framtida - sier Lars Morten Rosmo som også understreker at det er viktig å ivareta den enkelte svineprodusenten som opplever å få smitte i besetningen sin og dermed havner i en svært krevende situasjon.


- Det er nødvendig at staten får på plass langsiktige og varige ordninger som dekker de økonomiske tap bonden får som følge av ambisjonen om å avgrense spredning av antibiotikaresistens, seier Rosmo.