Presentasjonsserien er etunikt  fellesprosjekt mellom Tine, Nortura, Felleskjøpet, Norsk landbruksrådgivning og Allskog utført på bestilling fra kompetanseløft Trøndersk landbruk. Organisasjonene har gått sammen om å synliggjøre hverandres rådgivning, som bidrar til å markedsføre hverandre. Presentasjonen synliggjør effektene av å benytte seg aktivt av rådgiverapparatet for å ta strategiske valg i drifta som øker lønnsomheten.

Presentasjonen er bygd opp av konkrete eksempler som synliggjør hva rådgivningen har ført til i kroner og øre. Ved å kjøpe seg rådgivning oppnår man helt enkelt positive resultater i drifta, dersom man følger rådene.

Foilene kan fritt benyttes av den som måtte ønske det, men må synliggjøre hvem som står bak arbeidet, ved å benytte malene som er lagt inn. Både offentlig forvaltning, utdanningsinstitusjoner og andre aktører som måtte være interessert kan benytte de foilene som er av interesse. Ellers kan man kontakte en av aktørene som har været med på å utarbeidet prensetasjonen til å holde foredrag der det måtte passe.

Rådgiving lønner seg - en presentasjonsserie