Gjengen hadde tilhold i Wien, og det var her første dag ble tilbragt.

Først gikk turen til Østerrikes Landbruksdepartement. Der ble vi tatt i mot i marmorsalen. Lisa-Maria Kaufmann i departementet fortalte at det er 20% færre bønder i Østerrike siden 1999. Det er nå ca 173300 landbruksforetak. Dette medførte mange arbeidsløse bønder. Utfordringer i samfunnet er utbrenthet, overvekt, psykiske problemer og en kommende eldrebølge. En strategi for å imøtekomme disse utfordringene er Green Care. De ser på Green Care som en bro mellom utfordringene i landbruket og samfunnsutfordringene.

Dr Georg Wiesinger fortalte om Social Farming (det som ligner vårt Inn på tunet der aktivitetene foregår på gårdene) og Care Farming der en bruker naturen, dyr og hager i sin terapi men dette foregår ikke på en ordentlig gård. Green Care fikk gjennomslag i 2007 og har vært en del av Landbruksdepartementets arbeidsområder siden 2011. Til sammen er det rundt 600 godkjente Green Care-foretak.  Det er fire områder for Green Care i Østerrike:

  • Omsorg (omfatter eldreomsorg (geriatri) og funksjonshemmede)
  • Pedagogikk
  • Intergrering og sosialt arbeid (psykisk helse, rus, unge med spesielle behov, løslatte straffedømte, innvandrere)
  • Terapi

Det er flere forskningsprosjekter i gang og det gjennomføres økonomiske analyser for å vise fordeler med Green Care i samfunnsøkonomien.

DI DSA Silke Scholl fortalte om dyreassistert utdanning, terapi og sosialt arbeid. Silke er dobbeltutdannet. Dvs at hun har både jordbruksutdanning og for hennes del i tillegg utdannings som vernepleier. Hun har kombinert de to utdanningene og vært med å utvikle prosjekter for dyreassistert terapi og dyreassistert pedagogikk i landet. Hun har vært med på å utvikle utdanningsopplegg (kursmoduler) for bønder i Green Care og treningsopplegg for dyr (60 timers grunntrening for dyrene). Det er også et eget sertifiseringssystem for Green Care i Østerrike der fem pilarer skal være tilstede for godkjenning:

  • Kvalifisering (utdanning, kurs)
  • Dyrevelferd
  • Dyrehelse
  • HMS
  • Riktig opptrening av dyrene (tre kategorier)

Så gikk ferden ut for å se og høre hvordan det gjøres i praksis.

Vi besøkte en hagebrukshøyskole med hageterapiverksted i Wien. Vi besøkte City Farm Schönbrunn der skoler kan velge blant 20 ulike aktiviteter som de kan bestille.Drivhus i høyskolens hageterapiverksted. En skulle forvente seg drivbenker i tilpasset høyde, men her er et av poengene å bøye seg mtp trening av muskler og motorikk.

 

På dag to reiste vi langt.

Vel to timers busstur fra Wien i retning Alpene og Tyrol ventet Walburga Siebenhofer, Hans Brückler og ikke minst Berhard spent på besøk. Ferden fra Wien gikk i et landskap vi kjenner godt her hjemme i Norge, i alle fall hvis du kjører E18 gjennom Telemark, og litt oppe i lia lå gården. Eller for oss kan vi heller beskrive det som anlegget for gårdens Inn på Tunet-tiltak.

Grønt, saftig gras og tykke plogfårer med feit, mørkebrun jord omkranset små dyrehus med nette innhegninger der oppe i lia. Tofarga esler, gode og runde hengebuksvin (eller var det forvokste minigriser) og sauer så ut til å ha bedagelige gode dager i innhengningene.

Gården til Hans og Walburga ligger i Weiz. De er godkjent Green Care-gård og deler drifta av gården inn i tre deler: Dyreassistert terapi (TGI), sauehold og Verein ”Guat leb`n”. De er det første sertifiserte bruket for Green Care i Østerrike og har drevet med dette i snart 10 år. De er også en del av utdanningssystemet for Green Care med praksisplass for dyreassistert terapi.

Dyreassistert terapi (TGI)-delen har fire deltidsansatte og 14 faste klienter.  De tilbyr tjenester til personer med spesielle behov og til barn som har utfordringer med adferd. De bruker dyreassistert pedagogikk en til en eller i grupper der det går an. De tilbyr enkelttimer, opplegg for en dag eller ukentlig. Dette har de drevet med siden 2006.

Sauehold har Hans drevet med i 30 år. Besetningen med dyr til kjøttproduksjon er på 50 søyer. God kvalitet på kjøttet er han veldig opptatt av. Han er med i ei forening med rundt 400 deltagere som har som mål å sikre saueproduksjonen i regionen og at det drives avlsarbeid for å forbedre kjøttkvaliteten.

Verein Guat leb`n er en forening som har vært i drift siden 2004. Denne delen av drifta tilbyr mobile tjenester for personer med spesielle behov. Det kan være avlastningstilbud, assistanse i hjemmet eller støttekontakt til rekreasjonsaktiviteter. De har fokus på å være ressursorientert – leder klienten til å bruke egne evner. Og har fokus på egen styrke i stedet for svakheter.

Dyrene på gården er trent/dressert til å brukes i dyreassistert terapi og dyreassistert pedagogikk. Dyrene trenes gjennom positiv forsterkning og det gjennomføres et treningsprogram med grunnøvelser før dyrene brukes til mennesker. Ved gården lærer klientene visse adferdsmønster ved hjelp av dyrene. Dyr rører folk i hjertet og sjelen. Det er viktig å lære og vise respekt både for mennesker og dyr, så på dette bruket sier de ”takk” også til dyra. Esel, svin og sau brukes mest til dyreassistert terapi, mens hønene er til observasjon og aktivitet (hente egg).

Men hvor får de inntektene fra? Terapiene betales privat. Delstatene er anbefalt å betale 50%, men de har ikke penger til dette. Stiftelser/veldedighetsorgansiasjoner mottar gaver fra rike folk, og disse kan betale terapier for folk ut fra behovsprøving. Det fins organisasjoner som gir støtte til barn med spesielle behov. Kommunene betaler når skolene har behov for å sende elever.

Bernhard har hatt opplegg på gården i snart seks år. Her har han lært å bruke fine ord og å behandle damer på en god måte. Dette bl.a ved stell og trening av dyr, og ved at gårdens folk endret rollemønster i matlaginga. Berhard lærer dyrene ”kunster” og roser dyrene for innsatsen. Dermed har han blitt flink til å bruke fine ord, respektere andre og takke. Og han demonstrerte for oss hvordan han trener grisen og gir denne ros og godbiter. Berhard syns det var veldig hyggelig med besøk, og han takket hjertelig for gavene han fikk.

Og ferden gikk videre enda en time lenger bort fra Wien. Vi besøkte Adelwörerhof som har bygd eget sykehjem for demente på gården. De har plass til 14 klienter. Sykehjemmet er profesjonelt drevet som sykehjem. Dyr og natur brukes til stimulans av klientene.Utstyrt med fluesmekker er det bare å trille rett ut døra fra aldersheimen!Her er det bygget en aldersheim for demente på Adelwöhrerhof som Petra og Hans Steiner driver. Han er bonden og hun er sykepleieren.Dette er noe av gårdsmiljøet rundt aldersheimen. Og på det neste bildet kan du se hva de titter på på den andre siden av skigarden...

 

Siste dag gikk turen til Dreierhof som drives av Eva Hieret. Der vi fikk innblikk i dyreassistert terapi for barn og voksne, utvikling av gården til ulike aktiviteter, stallplasser, bakeri, mulighet for rekreasjon med utprøving av forebygging av utbrenthet, nettbutikk-lager og utlevering for økologisk mat, barnebursdager, avlastning funksjonshemmede. Skikkelig mangesysleri. Og muligens vi kan si at dette også er et aldershjem for hester…Melkefjøs bygges om til å romme Green Care-aktiviteter på Dreierhof.