Nyheter

Valgkampåpning i Agder

I år var det Bondelaget som dro i gang valgkampen før fylkestingsvalgene i Agderfylkene. 8 fylkesordførerkandidater, 4 fra hvert fylke, møttes til debatt på Evjemoen i dag. Tema: Landbruk og distrikt, selvfølgelig!

Matjord og forenklinger

Regjeringen la i dag fram forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Norges Bondelag støtter forslaget om å gjøre lovverket enklere og saksbehandlingen kortere, men er redd for at mer matjord går tapt.

Lite demokratiske avtaler

– Friheten til å bestemme nasjonal nærings- og miljøpolitikk må ikke settes til side, mener Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Trøndelags store matfest er i gang!

Oi! Trøndersk Matfestival har 10-årsjubileum i år. Og det ble feiret med 10 meter kake på torget i dag. 1 meter fra 10 bakere i Trøndelag. Og Bondelaget har dyrket gulrot...

Rovviltforvaltning og politisk ansvar

Denne sommeren har så langt vært preget av mange rovdyrangrep på sau utmarksbeite. I Oppland er det nå tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll.

Vi er i gang med den grønne revolusjonen, Civita

Jordbruket er godt i gang med den grønne revolusjonen, og vi har et genuint ønske om å fortsette å redusere klimautslippene i vår sektor. For reduksjon av klimautslipp skjer gjennom hardt arbeid og bærekraftig bruk av jorda, ikke gjennom å betale avlat til staskassen, slik Civita foreslår.

Utsetter klagefrist på vedtak om rovvilterstatning

Etter oppfordring fra Norges Bondelag har Klima- og Miljødepartementet utsatt klagefristen for alle saueeierne som nylig fikk avslag på søknader om rovvilterstatning.

Bygdeungdom samlet til årsmøte

Ny medlemsrekord og gjenvalg av leder.

Krever ny gjennomgang av rovviltforliket

Stoler ikke på NINA og ber departementet hente inn landbrukskompetanse for å vurdere rovdyrkonsekvensene for norsk matproduksjon og berørte lokalsamfunn.

- Arroganse fra Miljødirektoratet!

- Jeg er forundra over arrogansen bønder blir møtt med hos Miljødirektoratet, sier Einar Frogner i Norges Bondelag, etter nok et avslag om realitetsbehandling av rovdyrerstatning.

Støtte fra Sivilombudsmannen i momssak om IPT

Sivilombudsmannen slår fast at Inn på tunet-tjenester innen barnevern og undervisning gir bonden rett til momskompensasjon.

Tang og tare på forbrettet til Dagros

Hver måned legger et fullastet skip med soyabønner fra Brasil til kai i Fredrikstad. Soya er blitt en viktig ingrediens i det norske kraftfôret. Et aktuelt spørsmål i dag er om vi kan bli mer selvforsynte.

Sammen for færre tragedier i landbruket

En samlet bransje vurderer nye veier for å bekjempe personlige tragedier og dyretragedier i landbruket.

Evelyn Nguleka vald til ny president i WFO

Evelyn Nguleka frå Zambia er vald til ny president for World Farmers´ Organisation. Valet skjedde under organisasjonens generalforsamling i Milano.

Open Gard 92 stader i landet

I løpet av sommaren og hausten blir det rekordmange Open Gard-arrangement rundt om i det ganske land.

Søk forskningsmidler for 2016

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. Like over sommeren er det mulig å søke midler for 2016.

Fortel verdas bønder om norsk klimapolitikk

- Bønder treng kunnskap og god organisering. Det sa nestleiar Kristin Ianssen til verdas bønder samla til generalforsamling i World Farmers´ Organisation (WFO) i Milano.

​Markedsordningene virker for bonde og forbruker

Regjeringsoppnevnt utvalg støtter landbrukets markedsordninger.

Nå er det opp til Ikea

Politikerne i Vestby gav klarsignal til å bygge møbelhus på Delijordet. Nå er det bare Ikea selv som kan redde et av landets beste kornjorder.

Forlenga frist for fornying av plantevernsertifikatet

Autorisasjonbeviset for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet.

Vi støtter bønder i Malawi

På årsmøte i Norges Bondelag ble det samlet inn over 10.000 kroner i løpet av 5 minutter. Det er enkelt å bli med og støtte Malawiprosjektet – Bønder støtter bønder. Gi en gave du også.

Ber om avklaring om rå mjølk

Bondelaget og fem andre organisasjoner ber Helse- og omsorgsdepartementet behandle forskrift som omhandler salg av rå mjølk på nytt.

Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Støttepartia og opposisjonen la vekt på inntektsmoglegheiter og strukturutvikling i debatten. Bondelaget fekk skryt for å inngå avtale.

For dårleg av Coop

- No må bønder og forbrukarar nytte seg av medlemsdemokratiet i Coop, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, etter at Coop Norge har sagt opp leveringsavtale med 250 grønnsaksbønder.

Bondetinget 2015

Her finner du alle saker fra Norges Bondelags årsmøte.

Se bondetinget i opptak her

Hør debattene og talene en gang til.

Klimasmart matproduksjon

Norges Bondelag for redusert bruk av fossil energi, klimasmart matproduksjon og en klimapolitikk som fremmer nye løsninger basert på naturens ressurser. Les hele resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Unge stemmer på Bondetinget

Mange unge delegatar markerte seg på Bondetinget.

Fornyet landbruksgarantien

KrF-lederen har ingen planer om å ofre landbrukspolitikken for en plass i Solberg-regjeringen.

Vi vil produsere mer mat!

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Lars Petter Bartnes, Kristin Ianssen og Brita Skallerud utgjør også det kommende året ledertrioen i Norges Bondelag.

Bondelaget trapper opp klimaarbeidet

Landbruket skal være en del av klimaløsningen, bestemte årsmøtet.

Å signere er ikke det samme som å legitimere

- Viktig å kunne inngå avtaler også med politiske partier som står langt fra bondelagets politikk, sier tidligere bondelagsleder Bjørn Iversen.

Landbrukets klimapris til Østfold-bonde

Landbrukets klimapris ble delt ut for første gang under årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Live Skinnes vinner Askeladdprisen

Bloggeren Live Skinnes fra Krødsherad er en ekte Askeladd. Hun ser muligheter og det hun tar i blir til gull. Askeladdprisen gis til en ung gründer i bygdenorge.

-På tide å komme seg opp av sandkassa

Norges Bondelag diskuterte jordbruksavtalen - mener næringa må samle seg igjen.

Bamble årets lokallag

Bamble bondelag mottok i dag prisen for årets lokallag under årsmøtet til Norges Bondelag.

- Ikke lett å få til avtale

Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) talte til årsmøtet.

Lammeslakt diskutert på årsmøtet

Leder Lars Petter Bartnes beklager måten saken har blitt håndtert på

Kald vår gir utfordringer

Det rapporteres om korn som ennå ikke er sådd, snø på utmarksbeitene og poteter som ikke er satt.

Lederen talte til årsmøtet

- Nå må vi se framover, sa Lars Petter Bartnes i sin første ledertale tll årsmøtet i Norges Bondelag.

Tre nye veiledere om grunneierorganisering og utmarksforvaltning

Norges Bondelag har laget tre nye veiledere om grunneierorganisering og forvaltning av gjess, store rovdyr og innlandsfisk.

Stortinget sikrer viktige prinsipper for grunneierne

Justiskomiteen gir grunneierne muligheten til å reforhandle evigvarende festekontrakter.

Høyring om jordbruksavtalen

Norges Bondelag deltok onsdag på høyring om årets jordbruksavtale i Stortinget.

Snart klart for årsmøte

Denne uka inntar bøndene Lillehammer. Les sakspapirene her.

En strategi blottet for ambisjon

Regjeringas nye jordvernstrategi.

Overtolker folks positive holdning til rovdyr

Sundtoft legger overtolket og utdatert fakta til grunn når ny ulvepolitikk skal settes.

Kutt i Jarlsbergseksport rammer hvert ellevte melkebruk

Hvert ellevte melkebruk mister driftsgrunnlaget dersom regjeringa lykkes med å fjerne norsk eksportstøtte av ost. Det skal skje innen utgangen av 2019, går det fram av Globaliseringsmeldinga som ble lagt fram i dag.

Ikkje til å leve med på sikt

Det var rett å signere jordbruksavtala i år, men inntektsnivået til bønder må hevast, skriv Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag. Les kva han og andre fylkesleiarar meiner om jordbruksavtala.

Fakta om eksportstøtte

Regjeringa foreslår å fjerne eksportstøtta til Jarlsbergost. Eitt av elleve norske mjølkebruk kan dermed bli nedlagt.

Våre samarbeidspartnere