Ber om avklaring om rå mjølk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og fem andre organisasjoner ber Helse- og omsorgsdepartementet behandle forskrift som omhandler salg av rå mjølk på nytt.

- På bakgrunn av forrige ukes uro rundt regelverket for salg av rå (upasteurisert) mjølk, vil vi be Helse- og omsorgsdepartementet om å ta opp igjen behandlingen av Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum, skriver Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Oikos, Slow Food i Norge og Biologisk-dynamisk forening  i et felles brev til Helse – og omsorgsdepartementet.

Fire grunner til ny behandling:

1. Det har skjedd mye innen forbrukertrender og marked siden 2008. Etterspørsel etter et større matmangfold har økt siden 2008.
Utviklingen både når det gjelder lokalmat, lokale oster og økologisk mat har siden 2008 vært økende.

2. Mange produsenter får nå henvendelser om direktesalg av mjølk. I lovverket er dette tillatt dersom salget er tilfeldig. Hva som regnes som tilfeldig er ikke videre definert i forskriften og kan derfor være vanskelig å forholde seg til. For produsentene og ikke minst for forbrukernes helse vil det være en betydelig fordel om rå mjølk kunne selges i ordnede former.

3. Direktesalg av ubehandlet mjølk vil være svært egnet for produsenter som ønsker en nærhet til forbrukerne og kan skape en næringsutvikling på gårdens ressurser.

4. Det er i dag tillatt å selge ost av upasteurisert melk i butikk etter søknad og godkjenning, og vi mener derfor det bør vært mulig å se på muligheten av å tillate en begrenset omsetning av rå mjølk i kontrollerbare former.

Organisasjonene sier seg i brevet også villig til å være behjelpelig med mulige løsninger for å få salg av rå mjølk sikrest mulig for både bonden og forbrukeren.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere