- På bakgrunn av forrige ukes uro rundt regelverket for salg av rå (upasteurisert) mjølk, vil vi be Helse- og omsorgsdepartementet om å ta opp igjen behandlingen av Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum, skriver Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Oikos, Slow Food i Norge og Biologisk-dynamisk forening  i et felles brev til Helse – og omsorgsdepartementet.

Fire grunner til ny behandling:

1. Det har skjedd mye innen forbrukertrender og marked siden 2008. Etterspørsel etter et større matmangfold har økt siden 2008.
Utviklingen både når det gjelder lokalmat, lokale oster og økologisk mat har siden 2008 vært økende.

2. Mange produsenter får nå henvendelser om direktesalg av mjølk. I lovverket er dette tillatt dersom salget er tilfeldig. Hva som regnes som tilfeldig er ikke videre definert i forskriften og kan derfor være vanskelig å forholde seg til. For produsentene og ikke minst for forbrukernes helse vil det være en betydelig fordel om rå mjølk kunne selges i ordnede former.

3. Direktesalg av ubehandlet mjølk vil være svært egnet for produsenter som ønsker en nærhet til forbrukerne og kan skape en næringsutvikling på gårdens ressurser.

4. Det er i dag tillatt å selge ost av upasteurisert melk i butikk etter søknad og godkjenning, og vi mener derfor det bør vært mulig å se på muligheten av å tillate en begrenset omsetning av rå mjølk i kontrollerbare former.

Organisasjonene sier seg i brevet også villig til å være behjelpelig med mulige løsninger for å få salg av rå mjølk sikrest mulig for både bonden og forbrukeren.