KrFs næringspolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal og leder Knut Arild Hareide.

Før valget i 2013 lovet KrF-leder Knut Arild Hareide at hans parti ikke komme til å gå inn i ei blå regjering dersom det gikk på bekostning av landbrukspolitikken. Til årsmøtet i Norge Bondelag gjentok han i dag denne garantien.  

- Det behøves en fornying av garantien. Det er en garantioppgave for oss å kjempe for landbruket, slik at unge mennesker kan drive med det som familien har gjort i generasjoner. Jeg kommer ikke til å takke ja til statsrådbil dersom det går på bekostning av landbruket, sa han.

- Vi valgte å stå utenfor regjering blant annet på grunn av den landbrukspolitikken som hadde kommet til å gjelde med disse fire partiene. Vi gav fra oss innflytelse på noe, men fra vår posisjon har vi påvirket og flyttet politikken vekk fra en rendyrket strukturrasjonalisering. Vi kjemper deres sak – det er ikke alltid vi vinner, men vi tar alltid kampen, sa Hareide.

Skal tette inntektsavstanden

I sin tale gjentok han flere av de sentrale målene KrF har med norsk landbrukspolitikk. Det handler om økt matproduksjon på norsk jord, et landbruk over hele landet,  et sterkt jordvern og rekruttering.

- Vi står ved vårt mål om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre i samfunnet. Da vet jeg som siviløkonom at det må til en inntektsvekst som er mer enn kronemessig lik, sa Hareide.

På grensa av det som er forsvarlig

Hareide spøkte også om Fremskrittspartiets stadige prat om endringer i landbrukspolitikken, og var kritiske til regjeringens mål om en mer kostnadseffektiv matproduksjon.

- Den største endringen jeg kan se er forskjellen mellom det FrP sa om norsk landbruk før valget og det de faktisk gjør nå.  Det var et kommunistisk system, bøndenes representanter ble omtalt som museumsvoktere og de ville kutte 5,5 milliarder i overføringene, sa han.

- Dere har vært utrolig gode på effektivisering og produktivitetsvekst. Det er slettes ikke behov for en høyere omstillingstakt i norsk landbruk. Vi er nå kanskje på grensa av det som er forsvarlig.

Riktige venner?

I spørsmålsrunden som etterfulgte talen innrømmet Hareide at han var usikker på om de siste to jordbruksoppgjørene ville bidra til å nå målet om økt matproduksjon på norske ressurser, og svarte også på om han hadde valgt ”riktige venner” på Stortinget.

- Vi gjorde våre strategiske valg i 2013. Da var det ei flertallsregjering som gikk til valg sammen, og vi kunne ikke sitte som tilskuer, men ville bidra til et skifte. Vi skal gjøre gjøre våre strategiske valg fram mot 2017, sa partilederen.