Onsdag 10. og torsdag 11. juni var Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer. Møtet ble overført direkte på bondelaget.no. Under kan du se opp opptak fra begge dagene. 

Onsdag

08.30-09.00 Åpning

09.00-09.45 Leders tale 

10.00-12.00 Generaldebatt

13.00-13.45 Statsråd Sylvi Listhaug 

13.45-17.00 Generaldebatt

17.00-17.05 Bønder støtter bønder v/Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

17.05-17.45 Hilsninger fra politikere og øvrige gjester til årsmøtet

17.45-18.15 Utdeling av prisene til Årets lokallag og Årets Askeladd 

Torsdag 

08.30-08.50 Norges Bondelags årsmelding  - Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelag

08.50-09.30 Generaldebatt, oppsummering og vedtak

09.30-09.40 Norges internasjonale avtaler – mulige konsekvenser for norsk landbruk 

10.00-12.00 Tema klimaendringer: Hvilke grep tar vi i norsk landbruk? Utdeling av landbrukets klimapris

13.00-13.30 Innlegg ved Knut Arild Hareide, leder av Kristelig Folkeparti

13.30-14.30 Valg og godtgjøringer

14.45-15.30 Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS

15.30-16.10 Sak fra Sør-Trøndelag Bondelag: Økt produksjon av norske fôrressurser!

16.10-16.30 Avslutning