Lars Haltbrekken delte ut Landbrukets klimapris til Martha Mjølnerud, som tok i mot prisen for Hans Tøger Holmsen.

Vinneren er Hans Tøger Holmsen fra Rakkestad.

- Vinneren har brukt ressursene på gården og kunnskapen han sitter på til å utvikle gården på en klimavennlig måte. Vinneren fyrer med halm, bruker slange for å spre møkk, har har drenert og han bruker nitrogensensor ved gjødsling, sa jurymedlemmene Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, da de delte ut prisen.

Skryt til Østfold

- Det er stas å kunne gi prisen til noen fra Østfold. Det er det fylket som har jobba mest for å få inn nominasjoner og sette klimatiltak på dagsorden, sa Lars Haltbrekken da han delte ut prisen til fylkesleder Martha Mjølnerød på vegne av vinneren.

Premien er deltakelse for to personer på studietur til Sverige for å lære mer om klimatiltak i landbruket.

- Det som er viktig med denne prisen er å sette fokus på hvilke klimatiltak vi kan gjøre i det daglige og med de ressursene vi har på gården, sa Marta Mjølnerød da hun tok i mot prisen.

Gratis førsteråd

Norges Bondelag trapper nå opp arbeidet med klimapolitikk og klimaløsninger. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning setter vi nå i gang et prosjekt for å vurdere gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsbruk. De mange innspillene til Landbrukets klimapris har også gitt mange gode klimatips til dette arbeidet.