Mange har blitt forespeilet å fornye beviset sitt via et nettbasert kurs. Tekniske problemer gjør at dette er forsinka. Landbruksdepartementet har følgelig vedtatt at alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 får forlenga gyldighet fram til 1.1.2016.


Nettbasert kurs forsinket

I år er det 10 år siden mange fornyet autorisasjonen sin forrige gang. Det medfører en "topp" i antall fornyelser denne våren. De ordinære kursene rundt i landet har derfor vært fulltegnet og mange bønder har ikke fått plass på fornyingskurs. Man forventa i utgangspunktet at mange skulle fornye autorisasjonsbeviset sitt via et nettbasert kurs. En brukertest av kurset i slutten av mai avdekket feil som må rettes før kurset kan lanseres.


Beviset forlenges med ett år

Alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 vil med forskriften som er vedtatt av landbruksdepartementet få forlenget sin autorisasjon frem til 1. januar 2016. Dette inkluderer de som tidligere har fått eget dispensasjonsvedtak om forlenget autorisasjon frem til 1. juli 2015.