I august i fjor fikk Miljødirektoratet pålegg fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å vurdere 77 rovvilterstatningssaker på nytt, på bakgrunn av prinsippene fastsatt i Krokann-dommen. Sist uke fikk de berørte sauebøndene på nytt avslag om erstatning. Norges Bondelag bad om utsatt klagefrist til 1. oktober for alle de berørte sauebøndene, noe direktoratet avslo.

Når har klima- og miljøminister Tine Sundtoft igjen grepet inn i saka.

- Hovedregelen i forvaltningsloven er en klagefrist på 3 uker. For at den enkelte bruker skal få tilstrekkelig tid til å underbygge klagen, har jeg utsatt fristen for å kunne klage til 1. oktober i disse sakene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i ei pressemelding fra departementet.

Hun legger den samme argumentasjonen til grunn som Norges Bondelag, nemlig at juli er en travel måned for bønder og at dette er kompliserte saker som man derfor trenger mer tid på å gå igjennom.