Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Marthe Haugdal

Eksportstøtten til norrsk skal avvikles innen utgangen av 2019. Det går det fram av regjeringas Globaliseringsmelding som ble lagt fram i dag.

- Uten eksportstøtten vil en melkeproduksjon tilsvarende all produksjon i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus bli rammet. Det tilsvarer hvert ellevte melkebruk i Norge. Det er dramatisk for norsk melkeproduksjon, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Eksportstøtten går hovedsakelig til eksport av Jarlsbergsost til høyt betalende markeder i USA, Canada og Australia. Den har ikke effekt for lokal matproduksjon i utviklingsland.

- Det er stor forskjell på en ensidig fjerning av eksportstøtten og fjerning over tid som følge av internasjonale forhandlinger. Dette blir tom symbolpolitikk som bare norske bønder må betale prisen for, sier Bartnes.

Ingen forutsigbarhet

Samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre slår fast at forutsigbarhet skal gjelde i landbrukspolitikken. Hvis eksportstøtten blir fjernet, står et melkevolum på 130 millioner liter melk uten et marked. En stor del av norsk melkeproduksjon faller bort i løpet av kort tid. Det vil kunne innebære at alle melkeprodusenter må produsere mellom åtte og ti prosent mindre melk.

- Regjeringa oppfordrer til investeringer i næringa. Den samme regjeringa foreslår samtidig et tiltak som i praksis betyr at en melkebonde må produsere nærmere ti prosent mindre melk. Det vil ramme alle de som har satset og investert millionbeløp i gården hardt. Det er det motsatte av forutsigbarhet og langsiktighet, understreker Bartnes.

- Den foreslåtte overgangstiden på knappe fire år, tar på ingen måte høyde for konsekvensene av bortfallet av et så stort melkevolum. Dette samsvarer ikke med Stortingets mål om et landbruk over hele landet, avslutter Bartnes.