Leder av Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø

Mens Norges Bondelag valgte å skrive avtale med staten i årets jordbruksoppgjør, valgte Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte. I ukene etter avtaleinngåelsen har stemning og tone  spent.

Det har blant annet blitt hevdet at Bondelag, ved å signere avtalen, har gitt sin tilslutning til regjeringens landbrukspolitikk. Da avtalen ble diskutert under årsmøtet til Bondelaget på Lillehammer i dag ble det understreket av flere at det nå er på tide å samle næringen igjen.

-  Hver vår må vi vurdere det politiske landskapet vi er en del av. Vi har flere alternativer. Vi kan bryte hvert år, eller vi kan drive skadebegrensning, som jeg mener denne avtalen er. Det blir rett og slett for dumt og si at dette er å stille seg bak regjeringas politikk, sa fylkesleder i vertsfylket Oppland, Trond Ellingsbø.

- Det som bekymrer meg er at vi havner i en intern krig, hvor noen velger å definere oss som fiende. Den eneste som kan glede seg over det er prinsessa i landbruksdepartementet. La oss nå konsentrere oss om de utfordringene som ligger foran oss og legge denne sandkassepolitikken bak oss, sa Ellingsbø.

 

Gratispassasjerer

Statsråd, Sylvi Listhaug, leverte da også kritikk mot Småbrukarlaget da hun talte til årsmøtet.

Sylvi Listhaug- Bondelaget og regjeringen tok ansvar under jordbruksoppgjøret. Vi tok ansvar for for avtaleinstituttet, sa Listhaug.

- Dersom Bonde- og Småbrukarlaget hadde vært forhandlingspart alene kan man stille spørsmål ved om instituttet hadde vært en saga blott. Regjeringen har èn avtale på to år, Småbrukarlaget har èn avtale på seks år. Man kan også stille spørsmål ved om Smårbrukarlaget fungerer som gratispassasjerer. Bondelaget sår og Småbrukarlaget høster, sa Listhaug.

 

Gjenoppta samarbeidet

Budskapet fra representantene i årsmøtet var likevel at næringen må gjenoppta det gode samarbeidet mellom organisasjonene.

Brita Skallerud- Vi må ta avstand fra ministerens forsøk på å skape splid mellom Bondelaget og Småbrukarlaget. Det er farlig for oss og vi må gjøre vårt ytterste for å unngå det, sa Gunnhild Marie Overvoll fra Møre og Romsdal. 

- Vi må tilbake på samholdssporet i norsk landbruk. Det er vi som skal skape framtida i norsk landbruk – det er fantastisk av at folk i Norge aldri har vært så opptatt av det vi driver med – vi skal ha troa på et landbruk over hele landet, små og store bruk, sa 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

- Det er på tide å komme seg opp av sandkassa og se på de store spørsmålene for norsk landbruk. Vi må samle oss, evaluere, sette retninga framover og sette i gang med arbeidet, sa leder Lars Petter Bartnes.