Fortel verdas bønder om norsk klimapolitikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Bønder treng kunnskap og god organisering. Det sa nestleiar Kristin Ianssen til verdas bønder samla til generalforsamling i World Farmers´ Organisation (WFO) i Milano.

Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag fortalde bønder frå ulike deler av verda om korleis norske bønder jobbar med klimaendringar på World Farmers Organisations generalforsamling i Milano.

Nestleiaren i Norges Bondelag var invitert som innleiar på eit seminar om klimatenester i samband med WFOs generalforsamling i Milano. Norges Bondelag er medlem av WFO. Ianssen var invitert til å halde innlegg om kva bønder treng av klimatenester.

– Vi treng informasjon, vi treng kunnskap om korleis vi skal bruke denne informasjonen, og vi treng god organisering, sa Ianssen. Ho fortalde om korleis Norges Bondelag jobbar med klimapolitikk, og kva utfordringar og moglegheiter vi har i arbeidet med klimaendringar.

– Vi er heldige som har gratis tilgang på yr.no og VIPS (informasjonsteneste om plantesjukdommar og skadegjerarar). Men vi treng enno meir detaljert geografisk presis kunnskap, og vi treng å spreie kunnskapen, sa Ianssen.

Dårleg organisering og lite kunnskap og finansiering

Kunnskapsspreiing og organisering vart også trekt fram av fleire andre innleiarar.

– Det er eit gap mellom forsking og bøndene. Vi må få kunnskapen meir ut til bøndene, sa Charles Ogang frå Uganda. – Og vi har for svak organisering av bønder, sa Ogang. Han peika på at bøndene i større grad må takast med på råd når forskingsprogram blir utforma og få del av resultata i etterkant, då har WFO ei viktig rolle. Dyr teknologi og dyre lån er også ei utfordring for mange afrikanske bønder. Mikrolån i Uganda har renter på opp mot 40%.

Særleg utfordrande for afrikanske kvinner

For afrikanske kvinner er utfordringane særleg store. – Vi kvinner står for mesteparten av arbeidsinnsatsen, men har dårleg tilgang på kapital og informasjon, sa Mildred Craword frå Jamaica.

Generalsekretær Dyborn Chibonga frå den malawiske bondeorganisasjonen NASFAM peika også på behovet for kunnskap om klima og særleg presis vermelding: - I år kom til dømes regntida seint, alt kom på same tid og avlingane vart øydelagde.

Liknande utfordringar i Asia

Sok Sotha frå Kambodsja erfarte også liknande utfordringar: - Småbøndene særleg får ikkje tilgang på informasjon om veret fordi dei ikkje kan å bruke teknologien. Dei held seg også til gammal informasjon som er utdatert, og torer ikkje spørje, sa Sotha.

Generalforsamlinga i WFO vil vedta arbeidsplanen for ei nyoppretta arbeidsgruppe om klima. Det er også oppretta arbeidsgrupper på matkjedeproblematikk, matsikkerheit og husdyrproduksjon.

Bilettekst: Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag fortalde bønder frå ulike deler av verda om korleis norske bønder jobbar med klimaendringar på World Farmers Organisations generalforsamling i Milano.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere