Veilederne beskriver framgangsmåte for organisering med innmeldingserklæring og normalvedtekter som er tilpasset samvirkelovens og skattelovgivningens nye bestemmelser. Videre gis beskrivelse om beskatning og merverdiavgift for utmarkslag og registrering i Brønnøysundregistrene. Hver veileder gir praktiske råd om forvaltning og tilrettelegging for jakt på gjess og store rovdyr og for innlandsfiske.

Alle veilederne kan bestilles i trykket versjon i Bondelagets nettbutikk.

Veilederne er utarbeidet i Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold på oppdrag fra Norges Bondelag med støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket, KIL.

- Vi håper veilederne blir et nyttig verktøy for grunneiere som ønsker å utnytte sine utmarksressurser gjennom velfungerende utmarkslag sier Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.