Regjeringen vil inngå bilaterale investeringsavtaler som kan gjøre det mulig for utenlandske selskaper å saksøke Norge og andre land for å etablere strengere miljø- og ressurslover.

- Det er viktig for et hvert land å ha mulighet til å innføre reguleringer som ivaretar miljøhensyn og utnyttelse av ressurser. Det er ikke ivaretatt i regjeringens avtaleutkast, sier Kristin Ianssen.

Regjeringen har sendt på høring forslag til å inngå bilaterale investeringsavtaler (BITs). Avtalene er ment å gi investorer trygge investeringsvilkår i landene de investerer, men kan samtidig undergrave nasjonalt demokrati ved at selskaper gis mulighet til å saksøke land som vil stramme inn for eksempel miljø- og ressursforvaltning. 

- Vi er opptatt av muligheten landene har til å drive selvstendig næringspolitikk ut fra sine særskilte ressurser og behov. Det er et demokratisk problem å overlate tvisteløsninger til private internasjonale domstoler, i stedet for å bruke nasjonale domstoler, understreker Ianssen.

- Det må være balanse mellom nasjonal selvbestemmelse og hensynet til investeringer. Norge var selv i en situasjon hvor vi satte vilkår til utenlandske investorer og selskaper ved utviklingen av for eksempel oljenæringa, avslutter Ianssen.

Også internasjonalt er bruken av private domstoler ved investeringer omstridt, og flere eksempler viser at erstatningssummene som selskaper kan få tilkjent kan bli svært høye. Høringsfristen for regjeringens forslag er 14. august.

For mer informasjon se www.handelskampanjen.no