Lite demokratiske avtaler

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

– Friheten til å bestemme nasjonal nærings- og miljøpolitikk må ikke settes til side, mener Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Regjeringen vil inngå bilaterale investeringsavtaler som kan gjøre det mulig for utenlandske selskaper å saksøke Norge og andre land for å etablere strengere miljø- og ressurslover.

- Det er viktig for et hvert land å ha mulighet til å innføre reguleringer som ivaretar miljøhensyn og utnyttelse av ressurser. Det er ikke ivaretatt i regjeringens avtaleutkast, sier Kristin Ianssen.

Regjeringen har sendt på høring forslag til å inngå bilaterale investeringsavtaler (BITs). Avtalene er ment å gi investorer trygge investeringsvilkår i landene de investerer, men kan samtidig undergrave nasjonalt demokrati ved at selskaper gis mulighet til å saksøke land som vil stramme inn for eksempel miljø- og ressursforvaltning. 

- Vi er opptatt av muligheten landene har til å drive selvstendig næringspolitikk ut fra sine særskilte ressurser og behov. Det er et demokratisk problem å overlate tvisteløsninger til private internasjonale domstoler, i stedet for å bruke nasjonale domstoler, understreker Ianssen.

- Det må være balanse mellom nasjonal selvbestemmelse og hensynet til investeringer. Norge var selv i en situasjon hvor vi satte vilkår til utenlandske investorer og selskaper ved utviklingen av for eksempel oljenæringa, avslutter Ianssen.

Også internasjonalt er bruken av private domstoler ved investeringer omstridt, og flere eksempler viser at erstatningssummene som selskaper kan få tilkjent kan bli svært høye. Høringsfristen for regjeringens forslag er 14. august.

For mer informasjon se www.handelskampanjen.no 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere