Evelyn Nguleka vald til ny president i WFO

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Evelyn Nguleka frå Zambia er vald til ny president for World Farmers´ Organisation. Valet skjedde under organisasjonens generalforsamling i Milano.

Kari Redse Håskjold, Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen under generalforsamlinga i WFO i Milano.Nguleka har allereie fungert som president sidan Peter Kendall frå Storbritannia trakk seg som president sist haust. Med seg i styret har ho ein representant frå kvar verdsdel. Piet Vantemsche frå Belgia representerer Europa i styret.

World Farmers´ Organisation har no rundt 70 medlemmer frå alle kontinent. Frå Noreg er Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke medlemmer. Rundt 45 medlemmer var representert på årets generalforsamling. Møtet vart opna med helsing frå FNs generalsekretær Ban Ki Moon. Også Paven og den italienske landbruksministeren helsa til møtet.

Det vart i år oppretta arbeidsgrupper på matsikkerheit, matkjede, klima og husdyr. Desse gruppene skal følgje temaet og utvikle ny politikk på området. I gruppene sit det to personar frå kvar verdsdel.

Generalforsamlinga var lagt til Milano, der årets verdsutstilling har som tema: Brødfø verda, energi for livet. Ein heil dag var sett av til temaet under møtet. Det vart også lagt fram ein resolusjon med dette som tema. Dagen før generalforsamlinga var det temamøte på klima, innovasjon og kompetansebygging. Nestleiar Kristin Ianssen frå Norges Bondelag heldt innlegg under klimamøtet.

Les meir om WFO på nettsida

Neste generalforsamling i WFO blir i Zambia i april 2016.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere