Delijordet i Vestby i Akershus

Samtlige partier i kommunestyret i Vestby, utenom KrF og Senterpartiet, stemte i går for en reguleringsplan som vil tillate bygging av at nytt møbelvarehus på Delijordet.

Kornjordet er et av de beste i landet, og at Ikea vil bygge akkurat her har fått mye oppmerksomhet. Kornbonde og leder av foreningen jordvern i Oslo og Akershus, Øyvind Kjølberg, er en av de som har arbeidet lenge for å få kommunepolitikerne til å se verdien av å verne om kornproduksjonen.

-    De dominerende partiene i Vestby, Høyre og Arbeiderpartiet, har vært umulig å rokke, så det overrasker meg ikke at kommunestyret stemmer som de gjør. Allikevel er det svært beklagelig at man i praksis ikke engang vurderte andre alternativer enn å bygge akkurat her, sier Kjølberg.

LES OGSÅ:Møtte Ikea om Delijordet

Ikea avgjør

Regjeringen Solberg har allerede gitt sitt ja til prosjektet, og gårsdagens vedtak i kommunestyret betyr at det nå er helt og holdent opp til Ikea selv om de vil bygge eller ikke. Gjennom hele prosessen har selskapet holdt fram at de ikke vil gjøre det dersom den totale matproduksjonen ikke blir opprettholdt. Denne våren leverte Bioforsk en rapport hvor de på oppdrag fra Ikea har vurdert muligheten for å flytte jorda.

-   All erfaring fra tidligere tilsier at det ikke er mulig å flytte jorda og samtidig beholde kvaliteten. Bioforsk har også innrømmet at det er usikkerhet knyttet til prosjektet. Muligheten er stor for at det ikke vil bli dyrket korn på den nye jorda i det hele tatt. Jeg kan ikke se at denne løsningen vil ivareta lovnaden om ikke å skade norsk matproduksjon, sier Kjølberg.

Stort ansvar

Til Vestby Avis sier Pål Walberg i Ikea Norge at han nå vil sende en investeringssøknad til selskapets globale investeringskomitè, hvor han håper på en avgjørelse på nyåret.  

- Nå hviler det et svært tungt ansvar på Ikeas skuldre. Befolkningen i Norge vokser og vi må produsere mer mat i framtiden. Da kan vi ikke bruke den beste matjorda vår til å bygge møbelvarehus.  Ikea har garantert at de ikke vil bygge dersom det går på bekostning av matproduksjonen. Tiden er kommet for å legge handling bak de ordene og skrinlegge planene på Delijordet, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.