Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP)

Den 15. mai skrev Norges Bondelag avtale med staten i jordbruksoppgjøret. I dag talte landbruksminster Sylvi Listhaug til årmøtet i Bondelag. Et av budskapene var at det satt langt inne å tilby jordbruket det som tilslutt gav grunnlag for en avtale.

-Jeg forstår at det ikke er lett verken for Bondelaget eller ledelsen å skrive under denne avtalen. Det var heller ikke lett for meg eller regjeringen å få til en avtale. Vi måtte strekke oss langt på pengene i forhold til det vi hadde som utgangspunkt, sa Listhaug.

- Bøndene inntektsvinner

Jordbrukets krav var på 950 millioner kroner – staten svarte med et tilbud på 90 millioner. Da forhandlingene nærmet seg slutten offentliggjorde staten et nytt tilbud på 295 millioner. Etter ytterligere forhandlinger endte avtalen med ei ramme på 400 millioner kroner. Dette gjør bøndene til lønnsvinnere, understreket Listhaug.

- Bøndene har vært inntektsvinnere flere år på rad. En gjennomsnittlig inntektsøkning på 3,75 prosent i år ligger over det andre kan forvente seg. Det synes jeg man bør være godt fornøyd med.

Prosent eller kroner

Tor Jacob Solberg

I spørsmålsrunden reagerte flere av representantene på at statsråden omtaler inntektsveksten i prosent.

- Du snakker om prosenter. En bil koster like mye for meg som for andre, uavhengig av hvor mye vi tjener prosentvis av hverandre, sa Vegard Smenes i Møre og Romsdal.

- Listhaug er fornøyd med inntektsmålet om at bønder skal ha prosentvis lik inntekt som andre grupper. Hva tenker du da om inntekten de som går inn i landbruket nå, har om 10 år og 20 år? I rene kroner vil de sakke enda mer akterut, sa Tor Jacob Solberg fra Østfold.

- Når det gjelder inntektsutvikling måles dette i prosent i de aller fleste næringer. Jeg ønsker å behandle næringa som andre næringer, derfor snakker jeg om prosent, svarte Listhaug.