Nyheter

Stort inntektsgap mellom store og små gårdsbruk

Ferske tall viser at det er et betydelig inntektsgap mellom de store og de små og mellomstore gårdsbrukene. Bondelaget varsler at inntektsgapet vil bli en viktig sak i årets jordbruksoppgjør. – I går ga Stortinget beskjed om å legge til rette for inntektsmuligheter for både store og små bruk, nå forventer vi at dette følges opp i årets jordbruksoppgjør, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Her er regjeringas tapte kampar

Etter at innstillinga til jordbruksmelding vart lagt fram i dag, har landbruksministeren skrytt av sigrane sine. Men ein gjennomgang av innstillinga viser at regjeringa får gjennomslag for svært få av forslaga sine.

Gir økte importkvoter til EU

- Enhver økning i importkvotene er et tap for norsk landbruk og matindustri, sier Per Skorge i Norges Bondelag.

- En politikk ingen ville ha

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Norges Bondelag.

Viktig dag for landbruket

Politikerne strømmet til Bondelagets årlige frokost foran Stortinget i dag, samme dag som næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldingen legges frem. Engasjementet for norsk landbruk kom tydelig frem i alle appellene.

Faglig begrunnelse må råde

Norges Bondelag er kritiske til at bønder kan komme til å måtte legge om produksjonen med kort tidshorisont - og ta regningen - dersom de store matkjedene slutter å selge egg fra høner i miljøinnredede bur.

Færre landbruksbranner i 2016

Landbrukets brannvernkomité kan rapportere om positiv trend for husdyrbranner. Totalt var det 14 branner med husdyr involvert i 2016, som er på det laveste som er registrert. Innsatsen mot brannfarlige el-feil fortsetter i 2017, med forsterket el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera.

Ny leverandør av Bondelagets kollektive Personforsikringer

Landbruksforsikring AS overtar driften av Bondelagets kollektive Gruppeliv- og ulykkesforsikring fra 1. oktober 2017. Skiftet gir Bondelagets medlemmer lavere pris og bedre vilkår.

Løft inntektene til små og mellomstore bruk!

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag før jordbruksforhandlingene.

Resolusjon: Uakseptabelt av regjeringa

Landbruket er ei langsiktig næring som treng føreseielege rammevilkår. Regjeringa bidrar til det motsette både i handsaminga av jordbruksmeldinga og i ulveforvaltninga. No må Stortinget gje landbruket tydelege politiske vedtak å jobbe etter.

SIFO-rapport: Nordmenn kritiske til genmodifisert mat (GMO)

Norske forbrukere generelt, og kvinner spesielt, er skeptiske til genmodifiserte mat, viser en fersk undersøkelse.

Starter jakten på 100 klimaløsninger i landbruket

Mer ekstremnedbør og større værvariasjon gjør at norske bønder allerede merker konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Derfor setter et samlet landbruket i gang jakten på 100 klimaløsninger i landbruket.

Heider til dyktige lokallag

Alle fylkeslaga i Norges Bondelag kåra årets lokallag på sine fylkesårsmøte. No kjempar desse 18 laga om tittelen årets lokallag i Norges Bondelag.

Bygging på matjord - ressursbruk på krita

Velkommen til nasjonal jordvernkonferanse. Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ha omsorg for den jorda som finnes.

Bad EU-ministeren stå på krava

- Det er uklokt å gi ifrå seg norsk verdiskaping og arbeidsplassar over forhandlingsbordet, sa Norges Bondelag til EU-ministeren i møte i dag.

Utsett i tolvte time

Næringskomiteen skulle i dag avgje si innstilling til jordbruksmeldinga. No er heile stortingsbehandlinga lagt til midt under jordbruksforhandlingane. – Unødvendig, meiner Norges Bondelag.

Nå gjelder nytt regelverk for økologisk produksjon

EUs regelverk for økologisk produksjon gjelder fra 18.mars 2017. Det betyr at norske økologiske produsenter må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene.

Bygger ned mer matjord enn vedtatt

De foreløpige tallene viser at 5977 dekar dyrket jord ble bygd ned i 2016.

- Ikkje gi opp kampen for Lov om god handelsskikk

- Lov om god handelsskikk fungerer. Vi brukte 20 år på å innføre den, ikkje gi opp. Det sa den britiske valdgiftsdommaren Christine Tacon i møte med Norges Bondelag i London.

Nordisk matpris hyller det nordiske kjøkken

Matprisen Embla hyller det ypperste i det nordiske kjøkken. Nordens bondeorganisasjoner står bak prisen som skal styrke den felles nordiske matidentitet og matkultur, og øke interessen for nordisk mat utenfor Norden.

Høy temperatur på Inderøy

Det var fullt hus på Akset kulturhus på Inderøy da landbruks- og matminister Jon Georg Dale, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og stortingspolitikere debatterte jordbruksmeldinga torsdag ettermiddag foran 350 engasjerte tilskuere.

Usikker på kva Trump vil bety for landbruket

Amerikanske bønder er framleis avventande til kva Trump vil bety for landbruket. Handels- og innvandringspolitikken er ikkje nødvendigvis på linje med Florida-bøndenes interesser.

Ønsker innspill til dyrevelferdsprogram

Norges Bondelag ønsker innspill i arbeidet med å utarbeide forslag til nytt dyrevelferdsprogram for hold av mink.

Stort juridisk handlingsrom for ulvefelling

Det juridiske handlingsrommet for å følge opp Stortingets ulveforlik er klart til stede. Det var den entydige konklusjonen fra de tre juridiske spesialistene på dagens seminar om hvilket handlingsrom loven gir for felling av ulv.

Derfor mener vi Helgesen innsnevrer regelverket

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la fredag fram ei ny lovendring som begrenser uttaket av ulv. Her kan du lese mer om hvordan lovendringa begrenser mulighetene til å oppfylle rovviltforliket.

Toppmøte om landbrukspolitikk

Det er duket for et toppmøte om framtidas landbruk når landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) torsdag kommer til Inderøy og Nord-Trøndelag. Der skal han møte bondelagsleder Lars Petter Bartnes og en rekke toppolitikere til debatt.

Bønder bidrar til styrka beredskap

En ny avtale mellom Fylkesmannen, Sikringsradioen og Røde Kors gir økt trygghet for innbyggerne i Vestfold i en krisesituasjon.

Hvem fortjener Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2017?

Norsk Kulturarv ønsker forslag til kandidater til utmerkelsen Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen i 2017.

- Politisk narrespill fra Helgesen

- Klima- og miljøministeren beviser en gang for alle at han ikke er interessert i å lytte til innspill fra de som er uenige med han om forvaltninga av ulv, sier lederen i Norges Bondelag.

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

(03.03.2017) Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Æresmedlem Christoffer Kjørven er død

Christoffer Kjørven ble utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag i 1996 under Bondelagets 100-årsjubileum. Han døde 21.februar, vel 90 år gammel.

Helgesen svarer ikke på Stortingets bestilling

Forslaget vil gjøre det vanskeligere å oppnå Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv og svarer dermed ikke på Stortingets bestilling.

Kritiske til Helgesens ulveforslag

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

Jordbruksmeldinga svekker lokalmaten

Landbruksministeren får stryk fra meg, sa bonde og lokalmatsgründer Sigurd Avdem da han innledet på Bondelagets frokostmøte om landbrukspolitikk i Oslo den 16. februar.

Bondevettpris for 100 % norsk kosthold

Familien til Ida Kleppe og Sverre Brufladt spiste kun norsk mat i en måned, og lagde TV-dokumentar av det.

Færre dødsulykker i landbruket

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Handelskampanjen med ny podcast

Handelskampanjen har lansert en ny sesong av Handelsdebatten, en podcast om handelspolitikk og konsekvenser for miljø, demokrati og utvikling.

Brenner for landbruk over hele landet

I går brant varselbål over hele landet, for å vise at vi er uenige i retningen regjeringa fører landbruket med jordbruksmeldinga. Se bål fra hele landet.

Forlikspartiene skaper mer uro

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka. Det sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Varhaugmøtet 2017

Det årlige jordbrukspolitiske stormøtet på Varhaug handlet denne gangen om jordbruksmeldinga, som vil legge langsiktige føringer for jordbruket. Statsråd Dale, bondelagsleder Bartnes, og stortingsrepresentantene Storberget, Pollestad og Farstad deltok på debatten.

Fakkeltog mot ulvepolitikken

I kveld klokken 19 tenner ulvedemonstranter fra hele landet fakler foran Stortinget for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken.

Klart for landbrukspolitisk stormøte

Statsråd, bondelagsleiar og opposisjonen debatterer landbruksmeldinga på Jæren i kveld. Følg møtet her!

Vi tenner bål for landbruket

Kommende tirsdag tenner bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

Beitetilskuddet skal ta hensyn til rovdyrtap

Partene i jordbruksoppgjøret enige om ny ordning.

Klar for "meldings-slag" i Sogn og Fjordane

Lars Petter Bartnes gleder seg til å møte landbruksministeren til debatt om jordbruksmeldinga i morgen. Se hvorfor her.

Lokalmatentusiast fra Møre og Romsdal er ny Bondelagskokk

Nils Henning Nesje (40) har jobbet for å fremme nær og lokal mat lenge før det ble et begrep. -Det er en stor ære, sier han om å bli den nye Bondelagskokken.

- Hovedmålene for norsk landbruk må ligge fast

Norges Bondelag la fram sin vurdering av jordbruksmeldinga for næringskomiteen på Stortinget.

- Regjeringa vil svekke og redusere det som virker

Jordbruksmeldinga var tema på Kornkonferansen.

Følg kornkonferansen direkte her

Vi sender direkte fra klokken 9.30.

– Nå må Stortinget vise handlekraft

Klima- og miljøministeren vil ikke snu i spørsmålet om lisensfelling for ulv. Bondelaget ber Stortinget ta grep.

Våre samarbeidspartnere