Prioriteringer må gjøres, og vanskelige valg tas. Dette berører oss alle. I jordvernstrategien vedtatt av Stortinget i 2015, står det at omdisponering av matjord maksimalt kan være 4000 dekar årlig innen 2020. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Men hvordan skal det skje? I 2015 ble mer enn 6000 dekar omdisponert, dette er ressursbruk på krita. Hvem bestemmer virkemidlene, og hvilke er de? 

Jordvernforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Programmet for dagen spenner fra det internasjonale til det nasjonale perspektivet. Luca Montanarella gir oss globalt overblikk fra sitt ståsted som representant både for EUs jordvernekspertise, FNs klimakonvensjon og FAOs arbeid for bærekraftig forvaltning av jordressursen.

Sveits er i ferd med å utvikle en strategi for bærekraftig bruk av jordressursene. Fra det sveitsiske miljødirektoratet kommer dr. Bettina Hitzfeld for å fortelle om deres arbeid.

 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil belyse situasjonen her til lands, sammen med flere sentrale norske politikere.

Store utbyggere som Bane Nor og Statens Vegvesen forteller hvordan de tar hensyn til jordvern i sine prosjekter.

Vi har satt sammen et spennende program for å skape engasjement, refleksjon og debatt.

Velkommen!

Meld deg på konferansen her

Konferansedeltagere må selv betale dagpakke inkl. lunsj, kaffe: kr 750.
Et begrenset antall plasser er tilgjengelig for studenter til redusert pris: kr. 500.
Påmeldingsfrist: 31. mai. 

Kontaktperson: Toril Wikesland

Program for konferansen

09.30 Kaffe og registrering

10.00 Velkommen, ved Brita Skallerud i Norges Bondelag. Møteleder: Andrew Kroglund

10.15 The need for govering our soil resources - some international perspectives. Luca Montanarella, Joint Research Center, European Commission. 

10.45 Areal- og matressurser i Norge - hvordan forvalter vi dem? Geir-Harald Strand, NIBIO.

11.15 The protection of Swiss soils; challenges and strategies. Bettina Hitzfeld, Swiss Federal Office for the Environment.

12.00 Lunsj

13.00 De nasjonale jordvernstrategien, med vekt på virkemidlene. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

13.20 Jordvern i partipolitikken. Innlegg fra Line H. H. Hjemdal (Krf) og Trygve Slagsvold Vedum/Geir Pollestad (Sp). 

13.45 Nasjonal jordvernstrategi og arealplanlegging - praksis og utfordringer. Innlegg ved Terje Moe Gustavsen, Statens Vegvesen, Lars Eide, Bane Nor, Nina Syvertsen, Asplan Viak, Frode Davidsen, Kommunal og moderniseringsdepartementet.

14.30 Tapte jorder. Bjørn Egil Flø, NIBIO. 

15.00 Avslutning