Nyheter

Løft inntektene til små og mellomstore bruk!

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag før jordbruksforhandlingene.

Resolusjon: Uakseptabelt av regjeringa

Landbruket er ei langsiktig næring som treng føreseielege rammevilkår. Regjeringa bidrar til det motsette både i handsaminga av jordbruksmeldinga og i ulveforvaltninga. No må Stortinget gje landbruket tydelege politiske vedtak å jobbe etter.

SIFO-rapport: Nordmenn kritiske til genmodifisert mat (GMO)

Norske forbrukere generelt, og kvinner spesielt, er skeptiske til genmodifiserte mat, viser en fersk undersøkelse.

Starter jakten på 100 klimaløsninger i landbruket

Mer ekstremnedbør og større værvariasjon gjør at norske bønder allerede merker konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Derfor setter et samlet landbruket i gang jakten på 100 klimaløsninger i landbruket.

Heider til dyktige lokallag

Alle fylkeslaga i Norges Bondelag kåra årets lokallag på sine fylkesårsmøte. No kjempar desse 18 laga om tittelen årets lokallag i Norges Bondelag.

Bygging på matjord - ressursbruk på krita

Velkommen til nasjonal jordvernkonferanse. Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ha omsorg for den jorda som finnes.

Bad EU-ministeren stå på krava

- Det er uklokt å gi ifrå seg norsk verdiskaping og arbeidsplassar over forhandlingsbordet, sa Norges Bondelag til EU-ministeren i møte i dag.

Utsett i tolvte time

Næringskomiteen skulle i dag avgje si innstilling til jordbruksmeldinga. No er heile stortingsbehandlinga lagt til midt under jordbruksforhandlingane. – Unødvendig, meiner Norges Bondelag.

Nå gjelder nytt regelverk for økologisk produksjon

EUs regelverk for økologisk produksjon gjelder fra 18.mars 2017. Det betyr at norske økologiske produsenter må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene.

Bygger ned mer matjord enn vedtatt

De foreløpige tallene viser at 5977 dekar dyrket jord ble bygd ned i 2016.

- Ikkje gi opp kampen for Lov om god handelsskikk

- Lov om god handelsskikk fungerer. Vi brukte 20 år på å innføre den, ikkje gi opp. Det sa den britiske valdgiftsdommaren Christine Tacon i møte med Norges Bondelag i London.

Nordisk matpris hyller det nordiske kjøkken

Matprisen Embla hyller det ypperste i det nordiske kjøkken. Nordens bondeorganisasjoner står bak prisen som skal styrke den felles nordiske matidentitet og matkultur, og øke interessen for nordisk mat utenfor Norden.

Høy temperatur på Inderøy

Det var fullt hus på Akset kulturhus på Inderøy da landbruks- og matminister Jon Georg Dale, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og stortingspolitikere debatterte jordbruksmeldinga torsdag ettermiddag foran 350 engasjerte tilskuere.

Usikker på kva Trump vil bety for landbruket

Amerikanske bønder er framleis avventande til kva Trump vil bety for landbruket. Handels- og innvandringspolitikken er ikkje nødvendigvis på linje med Florida-bøndenes interesser.

Ønsker innspill til dyrevelferdsprogram

Norges Bondelag ønsker innspill i arbeidet med å utarbeide forslag til nytt dyrevelferdsprogram for hold av mink.

Stort juridisk handlingsrom for ulvefelling

Det juridiske handlingsrommet for å følge opp Stortingets ulveforlik er klart til stede. Det var den entydige konklusjonen fra de tre juridiske spesialistene på dagens seminar om hvilket handlingsrom loven gir for felling av ulv.

Derfor mener vi Helgesen innsnevrer regelverket

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la fredag fram ei ny lovendring som begrenser uttaket av ulv. Her kan du lese mer om hvordan lovendringa begrenser mulighetene til å oppfylle rovviltforliket.

Toppmøte om landbrukspolitikk

Det er duket for et toppmøte om framtidas landbruk når landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) torsdag kommer til Inderøy og Nord-Trøndelag. Der skal han møte bondelagsleder Lars Petter Bartnes og en rekke toppolitikere til debatt.

Bønder bidrar til styrka beredskap

En ny avtale mellom Fylkesmannen, Sikringsradioen og Røde Kors gir økt trygghet for innbyggerne i Vestfold i en krisesituasjon.

Hvem fortjener Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2017?

Norsk Kulturarv ønsker forslag til kandidater til utmerkelsen Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen i 2017.

- Politisk narrespill fra Helgesen

- Klima- og miljøministeren beviser en gang for alle at han ikke er interessert i å lytte til innspill fra de som er uenige med han om forvaltninga av ulv, sier lederen i Norges Bondelag.

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

(03.03.2017) Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Æresmedlem Christoffer Kjørven er død

Christoffer Kjørven ble utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag i 1996 under Bondelagets 100-årsjubileum. Han døde 21.februar, vel 90 år gammel.

Våre samarbeidspartnere