Nyheter

Helgesen svarer ikke på Stortingets bestilling

Forslaget vil gjøre det vanskeligere å oppnå Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv og svarer dermed ikke på Stortingets bestilling.

Kritiske til Helgesens ulveforslag

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

Jordbruksmeldinga svekker lokalmaten

Landbruksministeren får stryk fra meg, sa bonde og lokalmatsgründer Sigurd Avdem da han innledet på Bondelagets frokostmøte om landbrukspolitikk i Oslo den 16. februar.

Bondevettpris for 100 % norsk kosthold

Familien til Ida Kleppe og Sverre Brufladt spiste kun norsk mat i en måned, og lagde TV-dokumentar av det.

Færre dødsulykker i landbruket

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Handelskampanjen med ny podcast

Handelskampanjen har lansert en ny sesong av Handelsdebatten, en podcast om handelspolitikk og konsekvenser for miljø, demokrati og utvikling.

Brenner for landbruk over hele landet

I går brant varselbål over hele landet, for å vise at vi er uenige i retningen regjeringa fører landbruket med jordbruksmeldinga. Se bål fra hele landet.

Våre samarbeidspartnere