De nordiske landbruksorganisasjonene, samlet under NBC (Nordiske Bondeorganisasjoners Centralråd), står bak prisen som også støttes av Nordisk Ministerråd. Samarbeidet på tvers av landegrensene er positivt for å fremme alle de gode råvarene som blir produsert i de nordiske landene. At vi som produserer disse supre råvarene er i førersetet er vi veldig fornøyd med. 

Navnet Embla stammer fra nordisk mytologi der Embla var den første kvinnen. Embla deles ut hvert annet år. Første gang var i København i 2017, deretter i Reykjavik i 2019, og 2021-prisen deles litt forsinket ut i Oslo i juni 2022, med Norges Bondelag som vertskap. 

På grunn av usikkerheten med korona, har vi vært nødt til å utsette prisutdelingen i Oslo. Ny dato er 20. juni 2022. 

Se også emblafoodawards.com og facebooksiden til Embla Food Awards.