Fakta om Landbruksforsikring
- Etablert i 2001.
- Eies av virksomhetene innen Landbrukssamvirket
- Tilbyr forsikringer til landbruksindustrien og bonden samt skadeforsikringer til privatpersoner og utvalgte bedrifter.
- Overtar 1. oktober 2017 driften av Bondelagets kollektive Gruppelivs- og ulykkesforsikring.

Norges Bondelag har engasjert seg i forsikring for norske bønder i over 100 år. I 1956 startet arbeidet med å utvikle kollektive personforsikringer for bønder, eid av Norges Bondelag, og siden 1994 har Gjensidige Forsikring ASA driftet Bondelagets store portefølje av kollektive personforsikringer.

Bedre tilbud til lavere pris

Bondelaget besluttet i 2015 å gjøre en henvendelse til flere aktører i forsikringsmarkedet. I tilbudsprosessen ble det vektlagt vilkår tilpasset bønder, rådgivere med kunnskap om landbruk, gode skadeoppgjørsrutiner, skadeforebygging og ikke minst pris. Gjensidige deltok i tilbudsprosessen på lik linje med andre forsikringsselskap.

- Selv om antall skader og ulykker er nedadgående, er fortsatt ikke landbruket en risikofri arbeidsplass. Derfor er det er viktig å forsikre eget liv og helse, slik at familien ikke havner i et økonomisk uføre om noe skulle skje. Den nye avtalen med Landbruksforsikring bidrar til å gi et bedre tilbud til en lavere pris, tilpasset behovene til dagens bønder og deres familie, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Overtar fra 1. oktober i år

Landbruksforsikring leverte det beste tilbudet, og overtar fra 1. oktober 2017 driften av Bondelagets kollektive Gruppelivs- og ulykkesforsikring. Landbruksforsikring eies av norske bønder og skogeiere gjennom selskapene Landkreditt SA, Nortura SA, MP Pensjon PK, Tine SA, Felleskjøpet Agri SA, Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, Norges Pelsdyralslag, Honningcentralen SA og Gartnerhallen SA.

- Vi mener Landbruksforsikring vil bidra til å løfte personforsikring for bonden et steg videre. Det er også betryggende å kunne velge et forsikringsselskap som kjenner landbruket og forstår bonden sine behov. Samtidig understreker Per Skorge at Gjensidige fortsatt vil være en svært viktig samarbeidspartner for Norges Bondelag. Bondelagets samarbeidsavtale med Gjensidige omfatter medlemsfordeler på landbruks- og privatforsikringer.

Flytting til ny leverandør gjennomføres i henhold til en bransjeavtale mellom forsikringsselskapene, og det kreves ingen ny helseerklæring fra bonden som følge av endringen.