Nyheter

Ber om uttak av rovdyr før beitesongen

I forkant av årets beitesesong ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at det gis tillatelse til uttak av rovdyr.

Ferdigsstilte nytt forslag til dyrevelferdsprogram for mink

I dag sendte Norges Bondelag «Forslag til retningslinje for dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink» til Landbruks- og matdepartementet.

Nytt system for produksjonstilskudd

Nytt søknadssystem og ny søknadsomgang for produksjonstilskudd fra 1. mai.

10 ting du bør vite om jordbrukets krav

Kva er ramma, korleis blir målprisane og korleis kjem din produksjon ut av årets krav til jordbruksavtale? Det kan du finne ut meir om her.

Jordbruksoppgjøret 2017: Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter

- Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk i årets jordbruksoppgjør, sier Lars Petter Bartnes.

Pressekonferanse om kravet klokka 12.00

Vi overleverte årets krav til jordbruksforhandlingane i dag. Sjå pressekonferansen i opptak her.

Ideologisk omkamp

Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.

God kalvevelferd i norske fjøs

Dyrevelferden for kalver i Norge er god, men det er likevel rom for forbedringer, ifølge en rapport utført av Mattilsynet.

Ulvenederlag for regjeringa

Regjeringa får ikke støtte for sitt forslag om å endre naturmangfoldloven. - Norges Bondelag har hele tida sett det som viktig å sette en stopper for dette politiske spillet.

Delte mat og kunnskap

Mange lokallag over hele landet har de siste ukene invitert sine politikere til et måltid og en prat for å dele kunnskap om landbruket.

Tidsplan for jordbruksoppgjeret 2017

Jordbruksoppgjeret 2017 startar onsdag 26. april.

Stort inntektsgap mellom store og små gårdsbruk

Ferske tall viser at det er et betydelig inntektsgap mellom de store og de små og mellomstore gårdsbrukene. Bondelaget varsler at inntektsgapet vil bli en viktig sak i årets jordbruksoppgjør. – I går ga Stortinget beskjed om å legge til rette for inntektsmuligheter for både store og små bruk, nå forventer vi at dette følges opp i årets jordbruksoppgjør, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Her er regjeringas tapte kampar

Etter at innstillinga til jordbruksmelding vart lagt fram i dag, har landbruksministeren skrytt av sigrane sine. Men ein gjennomgang av innstillinga viser at regjeringa får gjennomslag for svært få av forslaga sine.

Gir økte importkvoter til EU

- Enhver økning i importkvotene er et tap for norsk landbruk og matindustri, sier Per Skorge i Norges Bondelag.

- En politikk ingen ville ha

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Norges Bondelag.

Viktig dag for landbruket

Politikerne strømmet til Bondelagets årlige frokost foran Stortinget i dag, samme dag som næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldingen legges frem. Engasjementet for norsk landbruk kom tydelig frem i alle appellene.

Faglig begrunnelse må råde

Norges Bondelag er kritiske til at bønder kan komme til å måtte legge om produksjonen med kort tidshorisont - og ta regningen - dersom de store matkjedene slutter å selge egg fra høner i miljøinnredede bur.

Færre landbruksbranner i 2016

Landbrukets brannvernkomité kan rapportere om positiv trend for husdyrbranner. Totalt var det 14 branner med husdyr involvert i 2016, som er på det laveste som er registrert. Innsatsen mot brannfarlige el-feil fortsetter i 2017, med forsterket el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera.

Ny leverandør av Bondelagets kollektive Personforsikringer

Landbruksforsikring AS overtar driften av Bondelagets kollektive Gruppeliv- og ulykkesforsikring fra 1. oktober 2017. Skiftet gir Bondelagets medlemmer lavere pris og bedre vilkår.

Våre samarbeidspartnere