Under jordbruksoppgjøret i fjor ble partene enige om å vurdere ordninger som tar henyn til rovdyrtap på utmarksbeite i forbindelse med utmåling av utmarksbeitetilskuddet. I sluttprotokollen fra oppgjøret heter det:

 "For søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er det  opp til at man i søknads­omgangen i oktober skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr tatt inn fra utmarksbeite. Mellom disse tidspunktene må det være minimum 5 uker. Partene er enige om at Landbruksdirektoratet skal vurdere muligheten for at å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite."

I et møte tirsdag ble partene enige om at utmålingen av utmarksbeitetilskudd til sau/lam skal gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum fem uker. I beregningen skal dyr sluppet telle med 0,7 og dyr sanket skal telle 0,3. 

Tilfreds med løsning

- Vi er tilfreds med å kommet fram til løsning som ivaretar de med store rovdyrtap. Dette er et spørsmål fra jordbruksforhandlingene som det nå er enighet omkring, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

Det nye forvaltningssystemet for produksjonstilskuddene (eStil PT) vil bli satt i verk med første søknadsomgang i mai 2017 og oktober 2017 for utbetaling i februar 2018. 

For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet. 

Søknadsfrist for beitetilskuddene er 15.oktober 2017. Dyr som er slaktet før denne datoen, men som har oppfylt kravene til beitetid vil være tilskuddsberettiget.