– Økt oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet har hjulpet, mener seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Sikkeland har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Bondelaget, og hun er svært glad for at antallet dødsulykker har gått ned de siste årene.

-Dette er veldig gledelig og trolig et resultat av flere års arbeid. I 2011 begynte vi å jobbe systematisk med å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av å ha gode rutiner rundt egen sikkerhet på gården, forteller hun.

I følge Arbeidstilsynets rapport omkom tre av de fire i rasulykken på Sørum i november 2016.

Økt oppmersomhet

Landbruket har dessverre vært et sted med mange ulykker. De siste årene både organisasjoner og andre som for eksempel varemottagere, blitt oppmerksomme på at bondens arbeidshverdag er mangfoldig, og at vi som jobber tett med næringen må være bevisst vårt ansvar ved å minne om viktigheten av gode rutiner knyttet til sikkerhet på gården.

-I store bedrifter har man egen ansatte som jobber fulltid med HMS. Vi er heldige som har ordningen Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) som skal sikre kvalitet og trygghet for bonden, industrien og forbrukeren, sier Sikkeland.

Tryggere sammen

Tryggere sammen heter Norges Bondelags prosjekt som er igangsatt for å motivere medlemmene i lokallagene og deres nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.  Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.