Færre dødsulykker i landbruket

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Antall dødsulykker i landbruket har gått ned de tre siste årene

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

 – Økt oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet har hjulpet, mener seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Sikkeland har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Bondelaget, og hun er svært glad for at antallet dødsulykker har gått ned de siste årene.

-Dette er veldig gledelig og trolig et resultat av flere års arbeid. I 2011 begynte vi å jobbe systematisk med å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av å ha gode rutiner rundt egen sikkerhet på gården, forteller hun.

I følge Arbeidstilsynets rapport omkom tre av de fire i rasulykken på Sørum i november 2016.

Økt oppmersomhet

Landbruket har dessverre vært et sted med mange ulykker. De siste årene både organisasjoner og andre som for eksempel varemottagere, blitt oppmerksomme på at bondens arbeidshverdag er mangfoldig, og at vi som jobber tett med næringen må være bevisst vårt ansvar ved å minne om viktigheten av gode rutiner knyttet til sikkerhet på gården.

-I store bedrifter har man egen ansatte som jobber fulltid med HMS. Vi er heldige som har ordningen Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) som skal sikre kvalitet og trygghet for bonden, industrien og forbrukeren, sier Sikkeland.

Tryggere sammen

Tryggere sammen heter Norges Bondelags prosjekt som er igangsatt for å motivere medlemmene i lokallagene og deres nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.  Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.

 

 

 

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere