Kjørven var ansatt i Norges Bondelag sammenhengende i 39 år, i ulike stillinger. Karrieren startet som fylkessekretær i hjemfylket Oppland i 1954. Kjørven fortsatte i sekretariatet i Oslo i 1958 og var leder for faglig-politisk avdeling i mange år. Seinere ble han assisterende generalsekretær fra 1987 til 1991, og arbeidet enda to år som spesialrådgiver fram til han ble pensjonist i 1993. Han ble også utnevnt til æresmedlem i Lunner Bondelag.

Med inngående kjennskap til driftsøkonomien og vilkår landet rundt, var han sentral i å utforme mange av virkemidlene i landbrukspolitikken. Med enorm oversikt og en god hukommelse ble han en sentral aktør i utviklingen av norsk landbruk på 70- og 80-tallet.

Norges Bondelag er takknemlig for Christoffer Kjørven store innsats og brennende engasjementet for landbruket.