Nyheter

Forlikspartiene skaper mer uro

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka. Det sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Varhaugmøtet 2017

Det årlige jordbrukspolitiske stormøtet på Varhaug handlet denne gangen om jordbruksmeldinga, som vil legge langsiktige føringer for jordbruket. Statsråd Dale, bondelagsleder Bartnes, og stortingsrepresentantene Storberget, Pollestad og Farstad deltok på debatten.

Fakkeltog mot ulvepolitikken

I kveld klokken 19 tenner ulvedemonstranter fra hele landet fakler foran Stortinget for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken.

Klart for landbrukspolitisk stormøte

Statsråd, bondelagsleiar og opposisjonen debatterer landbruksmeldinga på Jæren i kveld. Følg møtet her!

Vi tenner bål for landbruket

Kommende tirsdag tenner bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

Beitetilskuddet skal ta hensyn til rovdyrtap

Partene i jordbruksoppgjøret enige om ny ordning.

Klar for "meldings-slag" i Sogn og Fjordane

Lars Petter Bartnes gleder seg til å møte landbruksministeren til debatt om jordbruksmeldinga i morgen. Se hvorfor her.

Lokalmatentusiast fra Møre og Romsdal er ny Bondelagskokk

Nils Henning Nesje (40) har jobbet for å fremme nær og lokal mat lenge før det ble et begrep. -Det er en stor ære, sier han om å bli den nye Bondelagskokken.

- Hovedmålene for norsk landbruk må ligge fast

Norges Bondelag la fram sin vurdering av jordbruksmeldinga for næringskomiteen på Stortinget.

- Regjeringa vil svekke og redusere det som virker

Jordbruksmeldinga var tema på Kornkonferansen.

Følg kornkonferansen direkte her

Vi sender direkte fra klokken 9.30.

– Nå må Stortinget vise handlekraft

Klima- og miljøministeren vil ikke snu i spørsmålet om lisensfelling for ulv. Bondelaget ber Stortinget ta grep.

Helgesens 12 svar på ulvefloka

Statsråd Vidar Helgesen fortalte i dag Stortinget hvordan han vil følge opp ulveforliket etter jaktnekten.

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

24.januar er det ope møte om den nye jordbruksmeldinga på Skei i Jølster.

Ulveseminar: Regjeringas juridiske handlingsrom i ulvepolitikken

Timer før statsråd Helgesen går på Stortingets talerstol vil vi vise at det er mulig for regjeringen å følge opp ulveforliket dersom det er politisk vilje.

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Ulveforliket må gjennomføres

Vedtaket som stanset lisensjakt er ikke rettslig holdbart, men et rent politisk vedtak. Det skriver Bondelaget i et brev til statsminister Solberg, og krever at ulveforliket gjennomføres.

Velkommen til Kornkonferansen

Det blir debatt om den nye jordbruksmeldinga på Kornkonferansen, og næringspolitikere fra alle partier vil belyse hvor Stortinget står. Det blir også flere innlegg om hvordan kornbonden kan redusere sitt klimaavtrykk.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Protestaksjon mot regjeringens ulvejakt-stopp

Klokka 12.30 onsdag 4. januar danner vi samlet front foran Stortinget og Klima- og miljødepartementet mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakta.

Våre samarbeidspartnere