En rekke organisasjoner og engasjerte krefter har samlet seg for å sørge for en kraftfull markering mot klima- og miljøministerens helomvending i ulvesaken.

Norges Bondelag er engasjert i saken, og sammen med Hedmark Bondelag oppforderer vi alle som har mulighet til å møte på aksjonen i Oslo i morgen. Vi kan ikke sitte stille og se på at deler av Norge blir omgjort til rovdyrreservat.

Statsråd Vidar Helgesen har bekreftet at han vil være til stede på markeringen.

Det er så langt satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland. Dette blir en markering hvor innbyggere, beitenæring, grunneiere, jegere, friluftsfolk og ordførere fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold i samlet flokk protesterer mot klima- og miljøministerens saksbehandling og regjeringens politikk på området.

Når det gjelder busstransport finner du mer informasjon og kontaktpersoner på nettsidene til Hedmark Bondelag. 

Det foreløpige programmet er slik:

Kl 12.30: Oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Klima- og miljødepartementet.
 

Kl 13.00: Klima og miljøminister Vidar Helgesen gir en kort redegjørelse om departementets vedtak, som ble offentliggjort 20. desember.
 

Kl 13.15: Appeller ved blant andre Knut Arne Gjems (Norges jeger- og fiskerforbund avd Hedmark), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker), Einar Frogner (rovviltansvarlig i Norges Bondelag), Dag Rønning (fylkesordfører i Hedmark), Gaute Nøkleholm (ass dir i Norskog) og Ole Gustav Narud og Rune Støstad (ordførere i hhv Åmot og Nord-Fron kommuner).
 

13.40: Trommer fra skogene
 

14.00: Avslutning - møtet i Klima- og miljødepartementet starter