- Dagens enighet mellom forlikspartiene løser ingen problemer for beitenæringa. Dette fører ikke til at det blir tatt ut flere ulv slik at bestandsmålet blir nådd før årets beitesesong. Den eneste måten å unngå store dyrelidelser på, er at de 42 vedtatte uttakene blir gjennomført, sier Frogner.

- Kjører slalåm rundt egne vedtak

Tirsdag morgen, før Stortingets debatt om Vidar Helgesens håndtering av ulveforliket, kom partiene bak forliket med en felles uttalelse. Høyre, FrP, Arbeiderpartiet og KrF ber Vidar Helgesen komme tilbake til Stortinget med en ny redegjørelse av lovverket.

Forlikspartiene har uttalt at de håper dette kan gi ro rundt ulvesaka.

Når politikerne kjører slalåm rundt egne vedtak, skaper det ikke ro, men større usikkerhet. Jeg er skuffa over forlikspartiene. Forliket de inngikk i fjor har null verdi når det ikke blir fulgt.

-Jeg er redd for at Arbeiderpartiet og KrFs forsøk fører til å frede klima- og miljøministeren mer enn å skape ro om saka. Nå må vedtatt politikk følges. Beitenæringa trenger forutsigbarhet, og det får man ikke av omkamper hvert år, sier Frogner.

- Skaper større usikkerhet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa 20. desember nei til rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av inntil 32 ulver, fordi han hevda at dette var i strid med naturmangfoldsloven. Rovviltnemndenes vedtak var i tråd med ulveforliket som et flertall på Stortinget står bak. Det samme flertallet ber nå Helgesen utrede loven og komme tilbake til Stortinget med sak i mars. Flere uavhengige juridiske vurderinger sier at det allerede er rom i lovverket i dag til å gjennomføre vedtaket.

-4000 mennesker demonstrerte foran Stortinget mandag kveld for å få regjeringa til å følge opp Stortingets debatt. Det var ikke en demonstrasjon mot ulv, det var en demonstrasjon for en demokratisk politikk. Det er et sterkt signal til både Stortinget og regjeringa, sier Einar Frogner.

-Vi har et ulveforlik med et bestandsmål som ikke følges opp av regjeringa. Det er det som skaper uro, og det er det forlikspartiene må rydde opp i. Når Helgesen kommer tilbake til Stortinget må det ikke være tvil om at han da måles mot om han vil forholde seg til bestandsmålet og ulveforliket eller ikke. Så langt har partene bare skapt større usikkerhet for dem som er berørt av dette, avslutter Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag.