Temaene fra årets Kornkonferansen er jordbruksmeldinga som ble presentert før jul og behovet for å redusere klimaavtrykket fra næringa. Stedet er Oslo Kongressenter og du kan følge konferansen i videovinduet under fra klokken 9.30. 

 

Kornkonferansen 2017

9.00-15:30 onsdag 18. januar 2017 

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer Kornkonferansen 2017.

Del 1: Ny jordbruksmelding

09:30  Velkommen v/ Anne Jødahl Skuterud, leder i Norske Felleskjøp

09:45  Ny jordbruksmelding- ny kurs v/ Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

10:15  Hvor står Stortinget? Debatt og spørsmål

  •   Ordstyrer: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen
  •   Ingunn Foss, Høyre
  •   Fremskrittspartiet
  •   Pål Farstad, Venstre
  •   Line Henriette Hjemdal, Kristelig Folkeparti
  •   Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet
  •   Knut Storberget, Arbeiderpartiet
  •   Harald Moskvil, Miljøpartiet De Grønne
  •   Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti

12:00  Lunsj

Del 2: Større krav til redusert klimaavtrykk

Ordstyrer: Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

13:00 Forbrukertrender, hva bør kornbonden bry seg om? v/ Jan Erik Eikeland, Norgesmøllene

13:15 Hvilke krav kan kornbonden få av de som er opptatt av miljøet? v/ Ingrid Sjoldvær, Leder Natur og Ungdom

13:30 Klima og avling- strategier for vinn vinn v/ Bernt Hoel, Yara

13:45 Hva kan leverandøren gjøre for å redusere klimagassutslippet? v/ John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet Agri

14:00 Hvordan kan klimaråd på gårdsnivå hjelpe bonden? v/ Kristen Bartnes, direktør Norsk landbruksrådgiving

14:15 Pause

14:35 Norsvin sin visjon om 100% Norsk svinefôr v/ Olav Eik-Nes, administrerende direktør Norsvin Sa

14:50 Blir det mer norsk korn om svinefôret blir 100% norsk? v/ Trude Ulven, Felleskjøpet Agri

15:05 Havre på nye måter v/ Bernt Solbakken, Norgesmøllene

15:20 Oppsummering v/ Lars Fredrik Stuve, direktør Norske Felleskjøp

15:30 Vel hjem!