Nyheter

Gir og tar i alternativt budsjett

Miljøpartiet De Grønne la denne veka fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet gjer mange gode prioriteringar for landbruket, men auka moms på kjøtt er eit svært dårleg forslag som vil auke grensehandelen.

Gulvprodusent ansvarlig for kollaps

Reime Agri er dømt for grov uaktsomhet for å ha solgt et sauegulv som er feilkonstruert og ikke tåler belastningen det er ment å tåle.

Glyfosat godkjent i fem nye år

Denne uken godkjente EUs medlemsland fortsatt bruk av ugressmiddelet glyfosat i fem år.

Fersk leiar med sterk historie

Guro vart overvelda då ho som 18-åring kom inn i landbruket. Sju år seinare er ho nyvald leiar i Lund Bondelag.

- Vi ringer alle bønder som ikke medlem

Knut Erik Ulltveit og verveutvalget i Aust-Agder Bondelag har gått systematisk til verks og vervet 28 nye bondelagsmedlemmer.

Satsing på landbruk i SPs alternative budsjett

Senterpartiet la i går fram sitt alternative statsbudsjett, der distriktene er høyt prioritert med store summer.

Krever sterkere vern av matjorda

Til sammen 19 organisasjoner og lokale jordvernaksjoner overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda utenfor Stortinget.

Økt investeringsstøtte til landbruket i statsbudsjettet

 - Jeg er glad for at KrF har stått på for å gi kompensasjon til melkebønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

Rovdyrpolitikken gir ekstreme utslag

​Antall påviste rovviltskader på sau øker. Mens noen områder går fri for rovdyra, opplever bønder enkelte steder at hver fjerde sau ble tatt av rovdyr i sommer.

Må ta hensyn til målet om økt norsk matproduksjon

Det er viktig å finne løsninger som er endra bedre for klima og miljø, og som samtidig opprettholder norsk matproduksjon, dersom regelverket for organisk gjødsel skal endres.

Ikke avgjort om Ap vil gi kompensasjon

I sitt alternative statsbudsjett går Arbeiderpartiet inn for å øke støtten til frivillige organisasjoner, men de har ennå ikke avgjort om de vil gå inn for kompensasjon for redusert melkemarked.

SV sier ja til kompensasjon

SV la i går frem sitt alternative budsjett for 2018. Partiet satser på kompensasjon til melkebønder, mer til flomsikring og fortsatt støtte til frivillige organisasjoner.

Klimaenighet om treårig arbeidsplan for jordbruk

Verdens matproduksjon rammes allerede av klimaendringene, likevel er jordbruk et relativt nytt tema i de internasjonale klimaforhandlingene. Nå er klimaforhandlerne enige om en plan for hvordan klimaarbeidet i jordbrukssektoren skal skje.

Nytt klimautvalg skal gi bedre faggrunnlag

Et nytt offentlig oppnevnt klimautvalg skal se på mulige forbedringer i jordbrukets klimaregnskap. – Nødvendig for å sikre et faglig fundament for videre klimaarbeid i jordbruket, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

Heidi Bjerkan vant Matprisen 2017

Kokk, restauranteier og matentusiast Heidi Bjerkan fikk Matprisen 2017 for sitt arbeid med bærekraftig og økologisk mat.

Bondelaget følger klimaforhandlingene

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget, er tilstede under FNs årlige klimaforhandlinger. Årets forhandlinger finner sted i Bonn fra 6. til 17. november.

-Svært viktig rettssak

Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har gått sammen og erklært partshjelp med staten i forbindelse med WWFs søksmål om ny ulveforvaltning og øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark.

Ingen endringer i kvotetallet

Kvotetallet for melk blir videreført på samme nivå som i fjor.

Mære stakk av med klimaseieren

I høst har naturbruksskoler over hele landet konkurrert om å finne den beste klimaløsningen for landbruket. Elever fra Mære Landbruksskole trakk til slutt det lengste strået og stakk av med seieren i jakten på den beste klimaløsningen for landbruket.

Vil du bli med oss til Malawi?

Nå har du mulighet til å besøke kollegaer og lære mer om landbruk i Malawi. Les mer om hvordan du kan bli med på turen.

Ingen beslutning om glyfosat

Det er fortsatt uklart om ugressmiddelet glyfosat får fornyet godkjenning etter ny avstemming i EU. Nå må saken trolig enda en runde i EU-systemet.

-Vil ha dramatiske konsekvenser

- Dette er svært alvorlig. En stans i den pågående jakta utenfor ulvesonene vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa og de som lever med ulven tett innpå seg. Slik kommenterer Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, WWF Verdens naturfond sitt søksmål av staten og umiddelbar stans av ulvejakten.

Venstre vil ikke gi melkekompensasjon

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet ikke går inn for å kompensere norske bønder for bortfall av markedsmuligheter for melk fra 2018. De krever også 20 millioner til klimasmart næringsutvikling i landbruket.

KrF vil kompensere melkebønder

KrF la i går fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. Partiet har satt av penger for å gi kompensasjon til melkebønder, men satser heller ikke i år på et klimafond.

Opprop for jordvernhandling

Ni organisasjoner overleverte i dag et opprop til fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, hvor de krever at han griper inn og stanser den planlagte raseringen av 1000 dekar matjord utenfor Bergen.

Et skritt i riktig retning

-Dette er et skritt i riktig retning for at de som mister næringsgrunnlag på grunn av rovdyr skal få full erstatning for både tap av dyr og merarbeid, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Vil ha 64 000 bondelagsmedlemmer

Bondelaget er organisasjonen for alle bønder og for alle som er opptatt av hvordan maten produseres. – Nå setter vi inn støtet for å få enda flere med på laget, sier Frøydis Haugen og sparker i gang nasjonal vervemåned.

Våre samarbeidspartnere