- Kjedenes ønske om å fase ut egg produsert i miljøinnredninger er ikke faglig begrunnet, mener leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

NorgesGruppen, som er den største matkjedeaktøren i landet, varslet denne uken at de fra 2019 vil fase ut salg av egg fra høner i miljøinnredede bur i. Dermed følger de Rema 1000 og Bunnpris som har bestemt seg for å gjøre det samme. Begrunnelsen fra NorgesGruppen er ifølge Nationen i hovedsak at forbrukerne ønsker egg fra frittgående høner. De peker på at dette er en internasjonal trend, og de ønsker å gå i denne retningen for å tilfredsstille kundens behov.

- Norske bønder produserer det forbrukerne vil ha. Vi benytter to måter å produsere egg på i dag og de er likestilte når det gjelder dyrevelferd ifølge fagmiljøer og myndigheter, sier Lars Petter Bartnes.

Avgjørelsen skaper sterke reaksjoner blant eggprodusenter. De frykter nye, store investeringer opp mot to millioner kroner per bruk. Over 200 bønder har miljøinnredede bur i dag og mange av disse har allerede investert mye i å bedre dyrevelferden. Dette ble gjort etter at forbudet mot tradisjonelle bur ble innført i 2012.

- Det er dramatisk for bonden når rammevilkåra endres vilkårlig og uten faglig belegg. Det er dårlig samfunnsøkonomi å skrote investeringer i milliardklassen uten at en vet at dette gir en forbedring i dyrevelferd, sier Bartnes.

På lag med forbrukeren og god dyrevelferd

En undersøkelse utført av selskapet Epinion på oppdrag fra Norsk Fjørfelag viser at 9 av 10 forbrukere har høy tillit til norsk eggproduksjon.

Det forbrukerne er opptatt av er at eggene har god smak, er ferske, norskprodusert og produsert med god dyrevelferd.  På spørsmål om hva forbrukeren vektlegger ved kjøp av egg svarte hele 41 prosent at pris, smak eller andre faktorer er viktigere enn produksjonsform, selv om det er noe de vurderer når de skal velg egg.

Bonden skal ikke ta regningen

Eggprodusentene har siden 2012 investert nærmere to milliarder kroner i nye innredninger som gir bedre dyrevelferd. Den gang var kjedene med i diskusjon om valg av innredninger og støttet omlegging til både miljøinnredninger og frittgående (innredningen der kalles aviar).

Dersom det skulle bli enda en omlegging er Bondelagslederen klar:

- Dersom miljøinnredning likevel skal fases ut, så må kostnaden dekkes av markedet og ikke av bonden. Tiden fram til 2019 er for kort, her må det gis en lenger tidshorisont og det må gis en kostnadskompensasjon. Nye krav til produksjonsform må gjenspeiles i prisen i markedet, sier Bartnes.