Nå gjelder nytt regelverk for økologisk produksjon

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Reglene for økologisk landbruk endres 2017

EUs regelverk for økologisk produksjon gjelder fra 18.mars 2017. Det betyr at norske økologiske produsenter må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene.

Økologiske produsenter i EU-landene har siden 1.januar 2009 fulgt nytt økologiregelverk. Fra 18.mars 2017 blir dette regelverket med endrings- og gjennomføringsrettsakter også gjeldende i Norge og Island. Det er viktig at produsenter innen økologisk produksjon har tilpasset seg de nye regelverkskravene, og planlegger driften ut i fra dette.

Har du spørsmål eller spesielle problemstillinger, ta kontakt med Debio eller rådgiver Kari Marte Sjøvik i Norges Bondelag.

EU–forordningene som ble fastsatt i 2007 og 2008 er videreutviklet og endret en rekke ganger. Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt regelverket løpende. De fleste av endringene er derfor godt kjent allerede. Det vil fastsettes en ny økologiforskrift og Mattilsynet vil oppdatere veilederne på området.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere