Debattmøtet i Akset, Inderøys nye kultur- og skolebygg, er åpent for alle. Tema er den nye stortingsmeldinga om jordbruk som regjeringa la fram før jul. Jordbruksoppgjøret og høstens valg vil også bli tema.

Dette er eneste møte i Trøndelag hvor landbruks- og matministeren stiller til debatt om jordbruksmeldinga.

Plass til 400

- Vi regner med fullsatt sal, og den har plass til 400 mennesker, sier leder John Halvor Berg i Inderøy Bondelag, som er arrangør sammen med Nord-Trøndelag Bondelag.

Inderøy har tradisjon for å arrangere store landbruksmøter. Før forrige jordbruksmelding ble lagt fram, var det også stormøte på Inderøy. Men daværende landbruks- og matminister Lars Peder Brekk falt og brakk foten rett før møtet, og hans politiske rådgiver måtte steppe inn.

- Vi regner med at Dale unngår beinbrudd og at han kommer seg fram til Inderøy, sier John Halvor Berg.

Dale blir for øvrig den første statsråden som besøker det nye kultur- og skolebygget Akset - et naturlig navn på et hus i landbrukskommunen Inderøy.

Toppolitikere kommer

Jon Georg Dale og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag blir hovedinnledere på møtet. Men det kommer flere toppolitikere til debatten:

  • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • André N. Skjelstad, stortingsrepresentant, Venstre
  • Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant, Høyre
  • Geir Pollestad, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Pollestad er leder og Gundersen medlem av næringskomiteen, som skal behandle jordbruksmeldinga og legge fram sin innstilling til Stortinget.

Debattleder blir Erik Waatland, tidligere journalist i Trønder-Avisa, nå journalist i Medier24 i Oslo.

Viktig for Inderøy

John Halvor Berg sier det er naturlig å ha et slikt stormøte i Inderøy. Landbruk er utrolig viktig for kommunen.

Alle brikkene er på plass før torsdagens debattmøte i Akset, der Bondelaget inviterer til debatt. Fra venstre: leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, Øystein Hellberg, Inderøy Bondelag, Leif Hjulstad, Nord-Trøndelag Bondelag, John Halvor Berg, leder Inderøy Bondelag og Anne Marit Igelsrud, Nord-Trøndelag Bondelag.

- Alle har nærhet til landbruket, og engasjementet for levende bygder og kulturlandskap er sterkt i Inderøy, sier John Halvor Berg.

- Hvilke forventninger har du til møtet?
- Jeg ønsker å gi signal om at vi fortsatt skal ha et variert, norsk landbruk der det er plass for alle. Vi ønsker et landbruk over hele landet, og at vi får utnyttet alle ressursene. Det må legges opp en politikk slik at vi kan tilpasse drifta til ressursgrunnlaget på eget bruk. Vi må produsere mest mulig kvalitetsmat og sjølprodusert mat, sier John Halvor Berg.

Ønsker politisk signal

Han ønsker å få signal fra regjeringa og de øvrige politiske parti om at de ønsker det samme.

Berg er også opptatt av at regjeringa ikke må fjerne tidligpensjonsordninga. Den er viktig for at de unge skal slippe til. Uten rekruttering dør vi ut, påpeker han.

- Vi vil gjerne fortelle landbruksministeren og de andre politikerne hvor skoen trykker i trøndersk landbruk, og hvor mange som er avhengige av landbruket. Det er utrolig mange arbeidsplasser som genereres av landbruket i Trøndelag, sier John Halvor Berg.

Programmet for kvelden ser slik ut:

17.00    Velkommen v/ Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag
17.10    Innlegg v/ Jon Georg Dale, Frp
17.30    Innlegg v/ Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag
17.50    Innlegg v/Ingvild Kjerkol, Ap
17.55    Innlegg v/ André N. Skjelstad, V
18.00    Innlegg v/ Gunnar Gundersen, H
18.05    Innlegg v/ Geir Pollestad, Sp
18.10    Pause med omrigg av scenen og enkel servering
18.35    Debatt
19.40    Oppsummering
19.50    Slutt og avreise

Det er ventet storinnrykk til Inderøy torsdag, og det settes opp busser fra både nord og sør.

Bussen fra Namsskogan går om Overhalla og Namsos, og har følgende avgangstider: Brekkvasselv kl. 1300, Trones kl. 1315, Harran kro 1345, Grong vertshus 1400, Overhalla, Statoil 1425, Skage Par 1435, Namsos ABC ca 1450, Namdalseid, Korsen ca 1530, Asp 1550.

Påmelding til bussen sendes til anne.marit.igelsrud@bondelaget.no med informasjon om antall og påstigningssted.

Buss fra Hegra og Stjørdal starter fra Hegra Sparebank kl. 14.50, Shell Stjørdal kl. 15.00, Skatval kirke kl. 15.10, Aasen Coop kl. 15.30, Gråmyra kl. 15.50 og Shell, Vinne kl. 16.10. Retur etter møtet.

Her er det ingen påmelding, bare å møte opp på stoppestedene for å bli med bussen til Inderøy.