Nyheter

Initiativ for gjødselkompensasjon

Illustrasjonsbilde av gjødsel, Fjærland,

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Kurs i klimakalkulator for svinebønder

Nordland bondelag inviterer til kurs i bruk av klimakalkulator for svineprodusenter på Teams tirsdag 14.12.21 fra kl. 10.00 -12.30.

Bli med på Unge bønder-kurs

Nordland Bondelag inviterer til kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial positiv sammenkomst, i Bodø 22. - 24. oktober.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Tusen takk!

For et engasjement, tusen takk til alle medlemmer som har stilt opp etter bruddet i jordbruksforhandlingene.

Årsmøte i Nordland bondelag

Nordland bondelag avholder sitt årsmøte 15. - 16. mars 2021

Brætt opp ærman

Et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Nordland og Mosjøen Videregående skole, avd. Marka, muliggjort gjennom prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland.

Har du sett gaupespor

Det er endelig kommet snø i hele fylket og dermed bedre forhold for å spore rovdyr.

125 år og et evighetsperspektiv

– Kraften som et samlet Norges Bondelag har hatt i 125 år har vært viktig, den kommer til å bli minst like viktig i årene som kommer, sier bondelagsleder Bartnes.

Fra Landmandsforbundet til Bondelaget

6. februar 1896 ble bøndenes organisasjon stiftet. Hva har skjedd de siste 125 årene? Hvem er Bondelaget idag? Vi gir deg guiden!

Nordland Bondelag ønsker velkommen til digitale dagskurs i bruk av klimakalkulatoren for melkeprodusenter, på Teams.

Kurset er en introduksjon til bruk og forståelse av klimakalkulatoren – et nyttig verktøy for å identifisere utslipp fra egen gård.

Nordland Bondelag har fått ny samarbeidsadvokat i Nordland

Sandra

Bondelagets Servicekontor AS utvikler og tilbyr en rekke tjenester. Gjennom vårt samarbeid med advokater får våre medlemmer tilgang til kvalitetssikra tjenester innen juridisk rådgiving.

Årsmøte Nordland Utmarkslag

Vestvågøy

Seminar og årsmøte for Nordland Utmarkslag ble arrangert på Scandic Fauske 30 – 31 oktober 2020.

Juleferie i administrasjnen i Nordland bondelag

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Ledermøtet for 2020 i Nordland Bondelag

Klima, rein på innmark og at vi er mange medlemmer i Bondelaget, men vi ønsker å bli mange flere – var noen av de viktige sakene som ble drøftet på årets ledermøte!

Skikkelig gladmelding ang. 4-årsplan for videregående skoler i Nordland

Det planlagte tilbudet innen heste- og dyrefaget samt videreføring av skogbruk på Mosjøen vid.skole studiested Marka blir en realitet! Dette skjer når fylkesrådets innstilling blir vedtatt av Fylkestinget i desember!

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Marian Hansen Finjord. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Sortland kommune.

Jerveprosjektet ruller videre

Jerveprosjektet i Nordland er nå inne i sin 8. jaktsesong.

Fylkesleder Trond Bjørkås med svar til Venstres Ida Gudding

Fylkesleder i Nordland Bondelag- Trond Bjørkås er rystet over uttalelsen fra Nordland Venstres Ida Gudding på Nrk Nordlands radiosending i dag.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Karina Sevaldsen-Bekkavik. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Bindal kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Anne Merethe Toftebakk. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt Skjerstad i Bodø kommune.

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Trond Bjørkås, leder i Nordland Bondelag. Kalkulatoren er et viktig verktøy når landbruket skal bidra inn i klimaløsningen.

Verdifulle damer i Nordland

Møt gårdbruker Margrethe Aakerøy Moe. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Brønnøy kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Møt gårdbruker Kjersti Delp. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Vågan kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Møt Helene Lerstøl, en av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Steigen kommune.

Sømna Bondelag er årets lokallag!

Lokallaget på Helgelandskysten har medlemsvekst, stort engasjement i lokalmiljøet og også i klimaarbeidet.

Verdifulle damer i Nordland

Eline Kristoffersen er en av de mange flotte damene i Nordland som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Andøy kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Hege Kathrin Hjerpbakk er en av de mange flotte damene i Nordland som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Hemnes kommune.

Landbruket - en del av løsningen for å få Norge på beina igjen!

Nordland Fylkeskommune og Nordland Bondelag tar nå initiativ for å få økt byggeaktivitet i hele fylket gjennom utvidede rammer for de såkalte IBU-midlene

Møte mellom Nordland Bondelag og Fylkesmannen i Nordland, med tema rein på innmark.

Rein på innmark er et stadig tilbakevendende tema i Nordland.

Klimagrep kan gi 600 færre fjøs i Nordland

Dersom regjeringa følger Klimakur 2030 kan det innebære en stor nedbygging av landbruket i Nordland. Det viser en fersk utredning. Nå advarer Nordland Bondelag.

Nordland Bondelag krever iverksetting av ekstraordinære uttak av bjørn før beitesesongen 2020

Norge står foran en ny beitesesong hvor det skal slippes over 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i landet. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Ny fylkesleder i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholdt sitt årsmøte på onsdag den 15. april 2020 på Skype

God påske

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig God påske.

UTDANNING I MEDVIND

Andelen søkere på naturbruksutdanningen øker i Nordland! Gledelig sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo og styreleder i rekrutteringsprosjektet «Landbruket - Nordlands grønne hjerte» Robin Sjøgård. Dette på tross av at årskullene og søkertallet til videregåendeopplæring går ned både i Nordland og i landet forøvrig.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Kontorene til Nordland Bondelag er stengt for besøkende

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Juleferie for administrasjonen i Nordland Bondelag

jul

Nordland Bondelag ønsker tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år.

Mentorordningen i landbruket kommer til Nord-Norge

Melk

Etter et treårig prøveprosjekt i noen fylker kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.

Inn på Tunet - fra godkjenning til markedstilgang

21-22 november 2019, på Saltstraumen Hotel, er det klart for kurs for gårder som ønsker å bli IPT-godkjent. Arrangeres i samarbeid mellom IPT og NLR.

HMS i landbruket

traktor

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Seminar og årsmøte Nordland Utmarkslag 2019.

Seminar og årsmøte i Nordland utmarkslag gikk i år av stabelen 04.-05.april på Sortland hotell.

Nå tar vi sommerferie på kontoret i Nordland

Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie i perioden 5. juli til 5. august 2019.

Bygdefolkets dag 2019

Bygdefolkets dag på Moldjord i Beiarn arrangeres 22. juni 2019

Helgelending gjenvalgt i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Merethe Sund fra Sømna som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Trond Bjørkås entrer talestolen på bondetinget

Trond Bjørkås oppfordring på årsmøtet i Norges Bondelag: Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte, må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi må vi starte nå…

Våre samarbeidspartnere