Nyheter

Landbruket - en del av løsningen for å få Norge på beina igjen!

Nordland Fylkeskommune og Nordland Bondelag tar nå initiativ for å få økt byggeaktivitet i hele fylket gjennom utvidede rammer for de såkalte IBU-midlene

Møte mellom Nordland Bondelag og Fylkesmannen i Nordland, med tema rein på innmark.

Rein på innmark er et stadig tilbakevendende tema i Nordland.

Klimagrep kan gi 600 færre fjøs i Nordland

Dersom regjeringa følger Klimakur 2030 kan det innebære en stor nedbygging av landbruket i Nordland. Det viser en fersk utredning. Nå advarer Nordland Bondelag.

Nordland Bondelag krever iverksetting av ekstraordinære uttak av bjørn før beitesesongen 2020

Norge står foran en ny beitesesong hvor det skal slippes over 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i landet. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Ny fylkesleder i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholdt sitt årsmøte på onsdag den 15. april 2020 på Skype

God påske

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig God påske.

UTDANNING I MEDVIND

Andelen søkere på naturbruksutdanningen øker i Nordland! Gledelig sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo og styreleder i rekrutteringsprosjektet «Landbruket - Nordlands grønne hjerte» Robin Sjøgård. Dette på tross av at årskullene og søkertallet til videregåendeopplæring går ned både i Nordland og i landet forøvrig.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Våre samarbeidspartnere