Norge er inne i forhandlinger med Storbritannia om en handelsavtale etter at de har forlatt EU. Landbruket aksepterer ikke å bli brukt som forhandlingskort for å få bedre vilkår på andre forhandlingsområder som for eksempel. fisk. Vi har ikke hverken en ost eller en arbeidsplass i landbruket å bortforhandle, sier Trond Bjørkås. Selv mindre kvantum vil ha store konsekvenser for norsk landbruksproduksjon og industri knyttet til landbruket. 
 
Importpresset på det norske markedet er allerede stort, og vi vet at Storbritannia produserer mange av de varene vi produserer, spesielt i Nordland, som kjøtt og meierivarer. Så sent som i 2017 økte importkvotene på disse varene fra EU med kjøtt tilsvarende 2550 tonn og på meierivarer med melk tilsvarende 70 gjennomsnittlige melkebruk. Gudding sier i sitt innlegg at norsk eksport av rå fisk legger grunnlaget for 20 000 arbeidsplasser i videreforedlingsindustrien i Europa, og at flere av disse vil kunne hentes tilbake til Norge.  Til sammenligning er det ansatt like mange, 40 000 bare i kjøttindustrien, som i hele sjømatindustrien. Mener Venstre at vi skal sette i spill og ofre de 45 000 ansatte i primærjordbruket og de 40 000 som jobber i industrien knyttet til norsk landbruk? Nettopp disse 85 000 er det som holder infrastruktur, lys og liv i hele Norge, fra de innerste dalene til de ytterste øyene…… 
 
Venstre er svært opptatt av å skape og beholde norske arbeidsplasser i disse koronatider. Det er ikke da vi skal gi fra oss arbeidsplasser i siste sekund, og samtidig innskrenke mulighetene for norsk landbruksproduksjon. Eller er dette nok et forsøk fra Venstre på å tøye strikken lengst mulig for å fortsatt få sitte i regjering. sier Trond Bjørkås. 
 

Har du noen spørsmål kontakt
Fylkesleder Trond Bjørkås
Mobil: 46 79 73 34