Fylkeskontoret Nordland Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Adresser

Besøksadresse
Havnegata 9
8006 Bodø
Tlf: 75 50 60 60
E-post: nordland@bondelaget.no

Postadresse
Postboks 383
8001 BODØ

Ansatte på Fylkeskontoret

Geir Jostein Sandmo, org.sjef
Tlf. 95 77 20 32
E-post:geir.jostein.sandmo@bondelaget.no

Tove Mosti Berg, rådgiver
Tlf. 96 23 30 31
E-post: tove.mosti.berg@bondelaget.no

Linda Nordlie, førstekonsulent
Tlf. 47 65 91 46
E-post: linda.nordlie@bondelaget.no

Prosjekt Utmark 

Utmarkskonsulent/rådgiver
Geir - Johnny Monsen
Tlf. 92 48 57 41
E-post: geir-johnny.monsen@bondelaget.no

Landbruket - Nordlands Grønne Hjerte

Signe Pedersen, Prosjektleder - i permisjon
Tlf. 99 25 21 32
E-post: signe.pedersen@bondelaget.no

Tove Berre, Prosjektleder
Tlf. 90 77 29 12
E-post: tove.berre@bondelaget.no

 

Våre samarbeidspartnere