Sammen med Norsvin og NLR Nord-Norge arrangerer vi nå kurs for svineprodusenter.

Ved påmelding ønsker vi også å vite om dere har grovfôrproduksjon. Dette for å kunne tilpasse kurset best mulig for dere.

Om noen av dere ønsker å stille som demobruk under kurset ber vi om tilbakemelding 1 uke før kurset.

Påmeldingsfrist er satt til 10.desember og påmeldingen sendes til tove.mosti.berg@bondelaget.no

Om klimakalkulatoren

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden.

Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. 

Målet er at så mange som mulig norske bønder tar i bruk kalkulatoren. Først ut er melk, korn og gris. Så vil de andre produksjonene følge fortløpende. 

Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren og det er et lagarbeid. Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes. Prosjektet har stort faglig spenn med 17 eiere fra både samvirkene og det private. 

Klimarådgivere vil være viktig for bonden når han/hun skal ta i bruk klimakalkulatoren. Nå utdanner og kurser store aktører som blant annet Norsk Landbruksrådgivning og TINE egne rådgivere. Sammen med kalkulatoren er dette blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort. Les mer på klimasmartlandbruk.no