Nordland Bondelag avholder sitt årsmøte digitalt på Teams,
mandag 15. og tirsdag 16. mars 2021
Møtet er fra kl. 10.00 – kl. 15.00 begge dagene.

Her kan du lese programmet for årsmøtedagene